Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Uvaria rufa Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bù dẻ hoa đỏ; Bồ quả hoe; dây dù dẻ
Tên khác: Uvaria astrosticta Miq.; Uvaria ridleyi King; Uvaria branderhorstii Burk.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Uvaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023