Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vaccinium bracteatum Thunb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ỏng ảnh hồng; Sơn trâm lá hoa; việt quất lá bắc to; cà lao
Tên khác: Vaccinium bracteatum var. glabratum Dop; V. cambodianum Dop; Acosta spicata Lour.; Agapetes spicata (Lour.) Moore; A. acosa (Rausch.) Dun.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae
Chi: Vaccinium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024