Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Vietnamocasia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráy việt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Vietnamocasia là tên ghép từ tên Hy lạp cổ, chi thực vật mới này hiện chỉ có một loài và Ráy việt núi dầu, Vietnamocasia dauea N.S.Lý, S. Y. Wong, T.Haevermans & D.V.Nguyen, sp. nov., là mẫu chuẩn cho chi Ráy việt – Vietnamocasia. Chi và loài ráy mới công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa số 333, tập 3, trang 253-263, tháng 4 năm 2017.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae

CÁC LOÀI
Vietnamocasia dauea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024