Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Viscum articulatum Burm. f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ghi phân đốt; Ghi có đốt; Tầm gửi dẹt
Tên khác: Viscum articulatum Burm. f. var. angilatum Lecomte, Viscum flexuosum King ex Gamble,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales
Họ: Loranthaceae
Chi: Viscum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024