Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Vitaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nho
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Vitaceae - Họ Nho:

Cây dây leo thảo hay dây leo gỗ, thường ở trong rừng có thân dẹt. Tua cuốn mọc đối diện với lá thường xẻ thùy chân vịt với gân chân vịt, hoặc lá kép chân vịt (gồm 3-5-7 lá chét), ít khi lá kép lông chim. Lá đơn, có lá kèm (nhưng không dính với cuống lá).

Cụm hoa xim dạng tán hay ngủ. Hoa đều, mẫu 5 - 4, nhị 5 - 4. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn hợp thành bầu thượng 2(6) ô, mỗi ô chứa 2(1) noãn, vòi ngắn, đầu nhụy hình đĩa hay có 4 thùy.

Quả mọng giống dạng quả nho, có 1 - 4 hạt. Hạt thường có nội nhũ cuốn.

Thế giới có 10 chi và 700 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, ít có ở vùng Ôn đới.

Việt Nam có 7 chi và khoảng 85 loài.

Phân loại: Họ Nho có quan hệ họ hàng với họ Táo: dạng sống dây leo thân gỗ, nhị 1 vòng đối diện với cánh tràng, 1 - 2 noãn trong mỗi ô, hoa có đĩa mật.

Giá trị kinh tế: Ăn quả, làm rượu vang, làm thuốc (Nho - Vitis vinifera)

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales

CÁC CHI
Ampelocissus
Ampelopsis
Cayratia
Cissus
Parthenocissus
Tetrastigma
Vitis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024