Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vitex quinata (Lour.) Williams,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mạn kinh; Đẻn năm lá; Ngũ chỉ phong; Mẫu kinh năm lá; Quan âm núi; Tiểu kinh.
Tên khác: Cornutia quinata Lour., Vitex heterophylla Roxb., Vitex sumatrana Miq. var. urceolata (Clarke) King. et Gambl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Verbenaceae
Chi: Vitex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023