Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Vittaria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng lưỡi beo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Pteridales
Họ: Pteridaceae

CÁC LOÀI
Vittaria amboinensis
Vittaria elongata
Vittaria ensiformis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024