Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wahlenbergia marginata (Thumb.) A.DC, 1830 (FCLV, 9:14; CCVN, 3:116; PROESA, 12:3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sâm ruộng; Hoà liên; Diệp sa sâm; Lan hoa sâm; Tế diệp sa sâm; Sa sâm lá nhỏ
Tên khác: Campanula marginata Thumb, 1784. - Campanula gracilis Forst., 1786. - Wahlenbergia gracilis (Forest.) E. Mey. ex A. DC. 1839 (FGI, 3:688; CTVT7: 1016);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Campanulaceae
Chi: Wahlenbergia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024