Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cọ mỹ
Tên khác: Pritchardia filifera Linden ex André; Neowashingtonia filifera (Linden ex André) Sudworth;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Washingtonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024