Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Welwitschiales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hai lá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Hai lá: Welwitschiales, họ Hai lá, chi Welwitschia và chỉ có một loài: Welwitschia bainesii mọc ở sa mạc, Nam phi.

Cây có thân cột rút ngắn, bên trên bao gồm 2 lá có kích thước lớn, tồn tại trong suốt đời sống của cây. “Cụm hoa đực” (bông lá bào tử đực) hay “cái” đều mọc ở đỉnh thân. Cây khác gốc.

Bông lá bào tử nhỏ (“Cụm hoa đực”) phân nhánh đôi. Mỗi bông lá bào tử nhỏ có 2 lá mọc đối, có 6 “nhị” (lá bào tử nhỏ) xếp vòng, ở giữa có di tích noãn sơ khai.

Bông lá bào tử lớn (“Cụm hoa cái”) cũng mọc ở đỉnh thân. Mỗi cái có một cặp lá bao quanh một noãn. Có ống lỗ noãn kéo dài. Sau khi thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, có 2 lớp vỏ bọc. Có nội nhũ nhẵn.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Gnetophyta
Lớp: Gnetopsida

CÁC HỌ
xoa-16

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024