Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xanthosoma nigrum (Vell.) Stellfeld
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng thư; khoai sáp; Khoai sáp
Tên khác: Arum nigrum Vell.; Xanthosoma nigrum (Vell.) Mansf.; X. violaceum Schott;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Xanthosoma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023