Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xantolis maritima (Pierre) P. Royen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ma dương; Găng gai
Tên khác: Planchonella maritima Pierre, Sideroxylon maritimum Pierre, Pouteria maritima (Pierre) Baehni;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Sapotaceae
Chi: Xantolis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023