Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xenostegia tridentata (L.) Austin & Staples, 1981 ('1980') (CCVN, 2: 985).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm ba răng; Bìm xen; Bìm bìm ba răng; Dây lưỡi đòng
Tên khác: Convolvulus tridentatus L. 1753. Evolvulus tridentatus (L.) L. 1762. Ipomoea tridentata (L.) Roth, 1798 (FGI, 4: 265). Merremia tridentata (L.) Hallier f. 1893 (DLTN: 77; SVF, 1: 184). Ipomoea angustifolia Jacq. 1789 (FGI, 4: 265).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Xenostegia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024