Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xerospermum noronhianum (Blume) Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vải guốc; Trường; Trường quánh
Tên khác: Euphoria noronhiana Blume, Xerospermum microcarpum Pierre, Xerospermum macrophyllum Pierre, Xerospermum Glabrum Pierre, Xerospermum tonkinense Radlk, Mischocarpus fuscescens Blume var. bonii Lecomte, Xerospermum dongnaiense Gagnep., Xerospermum poilanei Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Xerospermum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024