Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xiphopteris sikkimensis (Hieron.) Copel.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng lâm bài cánh sikkim
Tên khác: Polypodium sikkimensis Hieron.; Ctenopteris sikkimensis (Hieron.) C. Chr. & Tardieu;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Xiphopteris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024