Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xylinabariopsis napeensis (Quint.) Metc.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Râu chim mét; Mỏ sẻ; chục dục; dây bói cá; dây rút; đầu chim
Tên khác: Micrechites napeensis Quint.; Ecdysanthera nepanensis Pierre; Xylinabaria reynaudii Jum.; X. reynaudii (Jum.) Pitard;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Xylinabariopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024