Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xyris pauciflora Willd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ vàng hoa thưa; Hoàng đầu ít hoa
Tên khác: Xyris maritima T. Koyama, Xyris bancana auct., non Miq., Xyris oreophila auct., non Ridl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Xyridaceae
Chi: Xyris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024