Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Zingiber lecongkietii Škorničk. & H. Đ. Trần
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gừng lê công kiệt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Type: Jana Leong-Škorničková, Nguyễn Quốc Bình, Trần Hữu Đăng, Eliška Záveská JLS-1572 (holotype SING, isotypes E, P, PR, VNMN).

Cây thảo cao đến 1 m, phiến lá cỡ 15-20 × 3.5-4.0 cm, hình trứng hẹp; cuống lá dài đến 1,2 cm; lưỡi lá dài 1-2 mm, đầu xẻ thành 2 thùy ngắn, có lông mềm. Cụm hoa mọc từ thân rễ, riêng với thân có lá với đài, tràng, hai nhị lép bên màu trắng màu trắng, cánh môi màu tím.

Nơi thu: Xã Hiếu (Kon Plông, Kon Tum), 25/4/2012

Chú thích ảnh:

A. Dạng sống. B. Đoạn thân giả và lưỡi. C. Cụm hoa (nhìn từ bên). D. Cụm hoa (nhìn trên xuống). E. Hoa (nhìn thẳng). F. Bầu, vòi nhụy lép và bao phấn (nhìn từ bên và nhìn thẳng). G. Các chi tiết hoa (từ trái sang): Ống tràng, đoạn chỉ nhị ngắn hình bản, bao phấn với trung đới kéo dài thành vòi; 3 thùy tràng; cánh môi (màu tím) và 2 nhị lép bên (màu trắng); đài; bầu và vòi nhụy lép; lá bắc con và lá bắc.
(Ảnh: Jana Leong-Škorničková)

Nguyễn Quốc Bình
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
 

 

ẢNH

Zingiber lecongkietii.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Zingiber lecongkietii.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Zingiber

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024