Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Zingiber plicatum Škorničk. & Q.B. Nguyễn
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Type: J. LeongŠkorničková,Q.B. Nguyễn & O. Šída, JLS-2170 (holotype SING , isotype VNMN).

Cây thảo, cao đến 0,5-0,7 m. Phiến lá hình bầu dục, bầu dục hẹp hay hình trứng hẹp, cỡ 20-25 x 8-10 cm; cuống lá dài 3-7 mm; lưỡi lá dài 3-5 mm, đầu xẻ ngắn thành 2 thùy.  Lá bắc màu xanh, xếp lợp lên nhau. Cụm hoa trên ngọn thân có lá, hình đường hẹp; hoa có đài, ống tràng màu trắng, các thùy tràng, hai nhị lép bên màu hồng nhạt, cánh môi màu hồng nhạt có sọc trắng ở nửa dưới.

Nơi thu: Xuân Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ), 12/4/2013

chú thích ảnh:

A. Dạng sống. B. Cụm hoa. C. Thân rễ. D. Lưỡi lá. E. Chi tiết hoa (từ trái sang): Ông tràng với bầu, đài và bao phấn (nhìn từ bên), 2 nhị lép bên với cánh môi ở giữa, các thùy tràng bên, thùy tràng lưng, lá bắc con và lá bắc.
(Ảnh: A, B, D - Maxim Nuraliev; A (phần ảnh thêm), C, E - Jana Leong-Škorničková)

Nguyễn Quốc Bình
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
 


ẢNH

Zingiber plicatum.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Zingiber plicatum.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Zingiber

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024