HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Use multy purpose plants for protective forest plantation

Last modified on 9/12/2009 at 12:30:00 AM. Total 1250 views.

Bởi không chỉ có chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, loại cây này còn có thể cung cấp gỗ, lương thực thực phẩm, dược liệu và cả nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

http://www.baolaocai.vn/UserFiles/Image/2009/T5/25/canh-rung-bttttt.jpg
Một khu rừng trồng (minh họa), ảnh theo baolaocai.vn

Loại cây này thường được trồng theo những phương thức nông lâm kết hợp khác nhau, tùy thuộc vào thuộc tính của cây và địa điểm trồng. Cụ thể:

1. Kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi

Trồng cây lấy gỗ và trồng cỏ để chăn nuôi gia súc và động vật rừng như: hươu, nai, hoẵng, lợn rừng, nhím, tê tê, thỏ, gà rừng…

2. Kết hợp giữa trồng cây để lấy gỗ lớn và cây cho lương thực (chất bột)

Cây cho quả để bảo vệ môi trường và cây hàng năm cho các sản phẩm như Điều, cây Macca, cây Dẻ để làm gia vị; các cây ăn quả như Xoài, Mận, Cam, Quýt, Vải, Nhãn, Trám… cho hoa để nuôi ong.

3. Kết hợp trên từng diện tích

Gồm cây cao lấy gỗ xen lẫn cây cho củ (Mỡ, Gừng, Nghệ); cây dược liệu dưới tán như Thảo quả, Sâm và lâm sản ngoài gỗ như song mây; cây tinh dầu cuối đời lấy gỗ như Thông, Cao su, Trám… ; cây lấy gỗ để phòng hộ ven biển như Phi lao; cây Tràm cho tinh dầu; cây Đước, Sú, Vẹt, Hương lau, Chà; cây cho năng lượng sinh học và làm phân bón như Cọc rào.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các loại cây trồng nông lâm nêu trên, cần chú ý đến khâu chọn giống cây, ưu tiên những loại cây có khả năng trồng tập trung, dễ thu hái và có thể chế biến theo quy mô công nghiệp.

Nguồn: thiennhien.net

Hanh.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022