HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Find out medicine to inhibit the stimulating phyto-hormone

Last modified on 2/4/2010 at 10:14:00 PM. Total 744 views.

Chất kích thích tăng trưởng thực vật là một loại hoóc môn thực vật có thể thúc đẩy sự sinh trưởng rễ và quả, khống chế toàn bộ giai đoạn phát dục của cây.

Đồng thời, nó có triển vọng ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực nuôi trồng nông nghiệp.

Tuy nhiên, so với các loại hoóc môn thực vật khác, chúng ta vẫn chưa có nhiều hiểu biết đối với chất kích thích tăng trưởng thực vật.

Trên thực tế, hàm lượng chất kích thích tăng trưởng có rất ít trong thực vật, con đường sinh tổng hợp cũng rất phức tạp, tính chất hóa học không ổn định, vì thế rất khó khăn khi thực hiện sinh tổng hợp thuốc ức chế.

Trước kia đã có nhiều nghiên cứu về thuốc ức chế chất kích thích tăng trưởng thực vật, tuy nhiên vẫn chưa nghiên cứu được công nghệ và loại thuốc khống chế hiệu quả tác dụng của chất kích thích tăng trưởng.


Arabidopsis

Để chứng minh cho kết luận trên, các nhà khoa học đã tiến hành giải mã trên quy mô lớn đối với di truyền của cây Arabidopsis, sau đó tiến hành phân tích số liệu thu được để tìm ra thuốc khống chế tác dụng của hoóc môn thực vật.

Kết quả đã phát hiện hai hợp chất gây cản trở sự sinh tổng hợp chất kích thích tăng trưởng đó là AVG và AOPP.

Sau khi phân tích tỉ mỉ đối với chức năng của hai loại hợp chất này, các nhà khoa học đã xác định được vật chất gây ức chế đến sự sinh tổng hợp chất kích thích tăng trưởng.

Theo các nhà khoa học, việc lợi dụng thuốc ức chế được sinh tổng hợp thông qua chất kích thích tăng trưởng thực vật giúp chúng ta có thể nuôi cấy được thực vật trong trạng thái thiếu chất kích thích tăng trưởng mà trước kia không thể thực hiện được.

Kết quả này mang lại tư duy mới cho các nhà khoa học trong nghiên cứu chức năng và con đường sinh tổng hợp phức tạp của chất kích thích tăng trưởng.

Hiện tại, nghiên cứu về chất kích thích tăng trưởng thực vật mới chỉ dừng lại trên thực vật mô hình, trong tương lai sẽ được mở rộng sang các cây trồng nông nghiệp chất lượng cao.

Việc tạo ra thuốc và công nghệ ức chế sự sinh trưởng của thực vật có ý nghĩa then chốt đối với việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: khoahoc.com.vn

Myhanh.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024