HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > IMPRESSIVE PHOTOS

Plants are more beautifull in Tesla effect

Last modified on 4/8/2010 at 10:25:00 AM. Total 1630 views.

Ông đặt thực vật lên một lá nhôm, tưới lên chúng silicon lỏng và nối dòng điện với điện áp 80KV vào lá nhôm này (sự thực, cường độ dòng điện rất nhỏ). Kết quả, xảy ra hiệu ứng Tesla, và sau đó thực vật bắt đầu sáng lên. Thực chất, khi quan sát những bức ảnh dưới đây, chúng ta thấy rằng, ánh sáng dòng điện tự nhiên đã tăng lên hàng nghìn lần.

Sau đây xin mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa lá dưới tác dụng của dòng điện và hiệu ứng Tesla.

Bee.net.vn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023