HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > VEGETATION STUDY

Flora diversity of wetland ecosystems in Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

Last modified on 20/4/2011 at 1:05:00 PM. Total 7605 views.

The survey results identified 93 species, 71 genera, 43 families of 4 vascular plants: Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta and Magnoliophyta. Among them, 54 species are useful as medicinal plants, food, ornamentals, etc. and 2 species are listed as threatened in the IUCN Red List. There are fifteen habitats in the survey area, each characterized by a dominant type of vegetation: Eichhornia crassipes, Polygonum tomentosum, Melaleuca cajeputi, Stenochlaena palustris, Panicum repens, Phragmites vallatoria, Lemna sp., Utricularia aurea, Nymphaea pubescens, Nelumbo nucifera, Eleocharis dulcis, Sonneratia caseolaris, Acrostichum aureum, Melastoma  spp. and farm crops.

Dang Van Son
Institute of Tropcial Biology
Ngo Thi Thanh Thao, Pham Van Ngot
Padegogy Univeristy of Ho Chi Minh city
(Proceedings of 3rd National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, Hanoi 22th October 2009 - IEBR)

anhtai.bvn

COMMENTS FROM READERS
Wednesday, December 21, 2011trần thị bích quyên
Địa chỉ/Address: 16/1 nguyễn ngọc cung f16 quận 8

Trước hết rất cảm ơn đến tài liệu khoa học ý nghĩa trên ,sau tôi rất muốn nhận được sự đồng ý cùng cộng tác cũng như là giúp đỡ của những chuyên gia của tổ chức đến vấn đề hệ sinh thái ngập mặn của vùng cù lao quận 8,đang ngày càng bi hủy diệt ,những giá trị tài nguyên của chúng không được bảo vệ gìn giữ và đang đứng trước nguy cơ biến mất cùng lịch sử hàng trăm năm phủ xanh lên vủng cù lao sông nước của vùng.giải tỏa vả chặt hết cây ,sau lại trồng những cây không thuộc sinh thái vùng ,có khoc học không ,có quy hoach-xây dựng bền vững không_đối với 1 thổ nhưỡng lâu đời,có lãng phí không ,và có đe dọa không ? trước những hành động mà riêng tôi_là 1 người rất tha thiết với vấn đề sự sống xanh và quý trong hệ vĩ độ mà chung ta sử hữu mang lại khí hậu nhiệt đới_tôi cho rằng quy hoạch phá hủy đăc trưng kiến trúc riêng của vùng là hành động thực dụng ,chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà gây thiệt hại đến cả 1 quần thể trong đó có cả chúng ta_những con người.nhửng người dân thổ cư họ đã vun trồng và gắn bó với nó như là quê hương như là đất tổ tự bao đời.tôi rất mong nhận được sự đồng tình với những quan điểm trên từ quý hiệp hội_những người quan tâm tới môi trường cùng lên tiếng nói với thực tại trên
Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024