HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > SCIENTIFIC ACTIVITIES

The workshop on Biodiversity at Truong Son mountains would be happened at quarter 4 this year

Last modified on 26/10/2011 at 3:47:00 PM. Total 711 views.

Base on the plan of Vietnam Association for Conservation of nature and Environment, the workshop on biodiversity at Truong Son mountains would be happened on 4th quarter 2011

Hội thảo đầu tiên đã được tiến hành vào năm 2007 với sự phối hợp và đồng tổ chức của Cục Môi trường khi đó.

VACNE cố gắng tổ chức thường niên Hội thảo này nhằm tập trung nghiên cứu cùng một lúc 3 đối tượng chính là:

  • Trung tâm Đa dạng sinh học phong phú bậc nhất của Việt Nam, cũng là một trong những trung tâm hàng đầu của thế giới;
  • Vùng sơn địa rộng lớn của đất nước, với quá trình phát triển kinh tế - xã hội – dân tộc văn hoa đặc sắc.
  • Khả năng ứng phó có hiệu quả đối với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong các Hội thảo trước đây, hàng chục các báo cáo khoa học đã được trình bày. Không chỉ có các nhà khoa học, quản lý môi trường củ trung ương và các địa phương quan tâm, các nhà khoa học Lào, Campuchia, Trung tâm Bảo tồn Đ DSH ASEAN và nhiều tổ chức và Dự án quốc tế cũng rất chăm chú theo dõi, tham gia các hội thảo này.

Điểm đặc biệt là tại Hội thảo lần thứ 4 là sẽ tổ chức lễ công bố cuốn "Bảo tồn Đ DSH dãy Trường Sơn" như một tài liệu tổng hợp bước đầu các kết luận của 3 hội thảo vừa qua, Sách được tập thể 10 nhà khoa học, quản lý biên soạn, được NXB Tài nguyên và Môi trường xuất bản, được PGS. TS Bùi Cách Tuyến Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giới thiệu.

Cùng với việc công bố các báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo lần thứ 4, trang Web của VACNE sẽ đăng tải các phần của cuốn sách này trong trang Hội thảo khoa học “Thời gian và địa điểm chính thức của Hội thảo sẽ được thông báo sớm nhất có thể”.

(from vacne)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024