HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NATURE, PLANTS AND KIDS

Can plants tell a secret each other?

Last modified on 19/6/2012 at 11:22:00 AM. Total 1702 views.

Các nhà sinh học Trường ĐH Bắc Australia, ở Perth dưới sự hướng dẫn của TS. Monica Gagliano và các đồng nghiệp tại ĐH Bristol, Vương quốc Anh đã nghiên cứu vấn đề này.

Họ sử dụng những máy đo có độ nhạy cao để nghiên cứu các tính chất âm học của những bộ sợi râu của côn trùng, từ đó các nhà nghiên cứu đã tìm thấy ở những cây ngô mà gốc, rễ bị ngập nước phát ra lặp đi lặp lại những âm thanh tựa như tiếng răng rắc có tần số lên đến 220Hertz.


Cây cối cũng có ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau

Khi các nhà nghiên cứu gửi tín hiệu có cùng một tần số với gốc và rễ của các cây, thì chúng có sự thay đổi theo hướng tăng trưởng. Nghiên cứu này là xác nhận thử nghiệm khả năng khoa học về thực vật tạo ra tín hiệu âm thanh, đã được ghi lại và gửi lại cây xem phản ứng thế nào.

Mặc dù vậy, chính các nhà khoa học tự nhận thấy những kết quả mình thu được còn thô sơ và chưa hoàn toàn chính xác để coi chúng là chân lý khoa học. Cần có một số thí nghiệm kiểm chứng thêm của các nhóm độc lập.

“Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi cố gắng phân tích sự khác biệt giữa các thuộc tính để tạo ra và nhận các tín hiệu âm thanh của các loài thực vật. Tiếp theo chúng tôi sẽ khám phá các câc thông tin đã được mã hóa trong những âm thanh này”, bà Gagliano cho biết.

Suốt hai chục năm qua, các nhà khoa học đã chứng mình rằng, tất cả cây cối đều có khả năng “giao tiếp” với nhau bằng cách phản ứng với các tín hiệu hóa học cụ thể và tự mình phát ra các tín hiệu. Phụ thuộc vào các tín hiệu này chúng đã đẩy nhanh quá trình ra hoa, kết trái, trái chín, tăng trưởng gốc, thân cây. Thậm chí chúng có thể sản xuất các hợp chất dễ bay hơi đặc biệt, để có thể báo tin cho nhau biết những động vật ăn cỏ đang đến gần.

(from Vietnamnet)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024