HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Control heavy metals by Phat loc plants

Last modified on 23/11/2012 at 2:53:00 PM. Total 1764 views.


Cây phát lộc, ảnh theo vnExpress.net

Đã có rất nhiều nghiên cứu sử dụng các loại thực vật khác nhau như cỏ vetiver, cỏ mật… để loại bỏ kim loại nặng trong đất, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tương tự đối với cây phát lộc. Các tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Hồng Thủy, Đại học Đà Nẵng đã tìm hiểu khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế.

 Đây là loại thực vật dễ dàng sinh trưởng và phát triển tại nơi đất nghèo dinh dưỡng, đặc biệt nó được biết đến như là loại cây cảnh mang lại may mắn. Sau hai tháng tiến hành cách thí nghiệm xác định khả năng xử lý kim loại nặng trong bùn thải tại thành phố Đà Nẵng, kết quả thu được rất tích cực. Cây phát lộc có thể phát triển tốt trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng cao mà vẫn tăng sinh khối.

(from khoahocphothong.com.vn)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023