Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Danh mục các công trình khoa học liên quan đến thực vật tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5 năm 2013

Cập nhật ngày 13/10/2014 lúc 2:35:00 PM. Số lượt đọc: 6763.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÔNG Aveneae (HỌ CỎ-Poaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH,. Trang: 11:15

Download ở đây

ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA Ở TÂY NGUYÊN

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, HÀ MINH TÂM, SANGMI EUM. Trang: 23:31

Download ở đây

Melodinus cambodiensis Pierre-LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI THU HÀ. Trang: 32:34

Download ở đây

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ NGŨ GIA BÌ (Araliaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 44:46

Download ở đây

MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI DẦU (Dipterocarpaceae) TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK

Của Tác giả: NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN MINH TÂM, DƯƠNG VĂN TĂNG, VŨ ĐÌNH DUY. Trang: 47:51

Download ở đây

MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THÔNG (Coniferales) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK

Của Tác giả: VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN VĂN SINH, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO. Trang: 52:57

Download ở đây

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ NẤM LỚN VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK

Của Tác giả: PHẠM THỊ HÀ GIANG, ALEXANDROVA A.V.. Trang: 58:64

Download ở đây

BỔ SUNG LOÀI Staurogyne stenophylla Merr. & Chun-HỌ Ô RÔ (Acanthaceae) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN KHẮC KHÔI. Trang: 65:67

Download ở đây

BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI AN ĐIỀN-Hedyotis L. HỌ CÀ PHÊ (Rubiaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ VĂN HÀI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 68:70

Download ở đây

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI CUNG NỮ (Procris Juss.) TRONG HỌ GAI (Urticaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: DƯƠNG THỊ HOÀN. Trang: 80:83

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ĐỖ QUYÊN (Rhododendron L.), HỌ Ericaceae Juss. Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Trang: 101:105

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CHI RAU DỪA NƯỚC (Ludwigia L.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THỊ HƯƠNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 106:108

Download ở đây

PHÂN LOẠI CHI LAN ĐỒNG DANH-Thrixspermum Lour. HỌ LAN (Orchidaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: DƯƠNG ĐỨC HUYẾN. Trang: 109:116

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LỚP LOA KÈN (Liliopsida) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN KHẮC KHÔI, NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 117:122

Download ở đây

CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHI DẺ CAU (Lithocarpus Blume) THUỘC HỌ DẺ (Fagaceae Dumort.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ THÙY LINH, NGUYỄN TRUNG THÀNH, NGUYỄN THẾ CƯƠNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN. Trang: 127:131

Download ở đây

TRÍCH YẾU ĐƯỢC CẬP NHẬT HÓA THÔNG MỌC TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN SINH KHANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, L.V. AVERYANOV. Trang: 135:143

Download ở đây

THÔNG XUÂN NHA, Pinus aff. armandii Franch., MỘT LOÀI THÔNG NĂM LÁ MỚI GHI NHẬN ĐƯỢC CHO HỆ THÔNG VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN ĐỨC TỐ LƯU, PHAN VĂN THĂNG, ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG, HÀ CÔNG LIÊM, PHAN KẾ LỘC. Trang: 152:156

Download ở đây

CHI SINH DIỆP-Biophytum DC. (Oxalidaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ SAO MAI, DƯƠNG THỊ THANH THẢO, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 157:161

Download ở đây

HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae): HỆ THỐNG VÀ PHÂN LOẠI HỌC

Của Tác giả: VŨ QUANG NAM. Trang: 162:168

Download ở đây

MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ LOÀI DẠ HỢP HỒNG KÔNG (Magnolia championii Benth.), HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: VŨ QUANG NAM, BÙI THẾ ĐỒI. Trang: 169:172

Download ở đây

KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI RÁNG THÙ XỈ-Arachniodes Blume (Dryopteridaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LỮ THỊ NGÂN. Trang: 179:181

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI TẮC KÈ ĐÁ-Drynaria (Bory) J. SM. (Polypodiaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 203:208

Download ở đây

ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ, TỈNH BẮC KẠN

Của Tác giả: LÊ VĂN PHÚC, LÊ ĐỒNG TẤN. Trang: 209:213

Download ở đây

BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI TRẦN TẦU-Fraxinus L., HỌ (Oleaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN VĂN DƯ. Trang: 214:216

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ KHU HỆ THỰC VẬT NỔI THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ DẦU TIẾNG NĂM 2012

Của Tác giả: HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC. Trang: 217:225

Download ở đây

ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN TẬP ĐOÀN CÂY DẦU ĐỌT TÍM (Dipterocarpus grandiflorus Blco) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH CHỈ THỊ ISS

Của Tác giả: TRẦN THỊ VIỆT THANH, TRẦN THỊ LIỄU, VŨ THỊ THU HIỀN, ĐINH THỊ PHÒNG, PHÍ HỒNG HẢI, LA ÁNH DƯƠNG. Trang: 254:259

Download ở đây

CHI TRỨNG CUỐC-Stixis Lour. (HỌ MÀN MÀN-Capparaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: SỸ DANH THƯỜNG. Trang: 295:300

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI THUỘC HỌ MÀN MÀN (Capparaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THẾ BÁCH. Trang: 301:307

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI GAI ĐẦU-Triumffeta L. (Tiliaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LÊ THỊ THÚY, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 308:311

Download ở đây

PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT ADN TỔNG SỐ TỪ MẪU GỖ

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN MINH ĐỨC, ĐẶNG TẤT THẾ, TRẦN THU HƯƠNG. Trang: 312:318

Download ở đây

TRÌNH TỰ GEN MATK CỦA LOÀI SAO HÒN GAI (Hopea hongayensis) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, TẠ THỊ NHUNG, HÀ MINH TÂM, NGUYỄN VĂN THÀNH. Trang: 319:322

Download ở đây

GHI NHẬN LOÀI MỚI THUỘC HỌ Scrophulariaceae CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM TỪ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN-TỈNH THANH HÓA

Của Tác giả: ĐẶNG QUỐC VŨ, VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 339:342

Download ở đây

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC QUẦN THỂ LOÀI THUẪN RÂU (Scutellaria barbata D. Don) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ THỊ XUYẾN, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THANH NGA, NGUYỄN HỒNG NGOAN. Trang: 343:346

Download ở đây

CHI Microcos L. VÀ CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI CÒ KE (BUNG LAI) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: HÁN THỊ HẢI YẾN, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 347:352

Download ở đây

BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔN ĐẢO

Của Tác giả: LÊ XUÂN ÁI, TRẦN ĐÌNH HUỆ. Trang: 353:359

Download ở đây

ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC QUẦN ĐẢO HÒN MÊ-THANH HÓA

Của Tác giả: LƯU THẾ ANH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ, HÀ QUÝ QUỲNH, NGUYỄN HOÀI NAM. Trang: 371:378

Download ở đây

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THỰC VẬT THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (Magnoliophyta) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH HO&

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, DƯƠNG THỊ HOÀN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN HẠNH, LƯU VĂN NÔNG, RITESH KUMAR CHOUDHARY, SANG-HONG PARK, CHANGYOUNG LEE, JOONGKU LEE, SANGMI EUM, YOU-MI LEE. Trang: 379:383

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI TRONG HỌ TIẾT DÊ (Menispermaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, XIA NIAN-HE, TRẦN VĂN KHANH. Trang: 400:400

Download ở đây

BẢO TỒN NGUỒN GEN DI TRUYỀN LOÀI DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus) Ở HAI TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ĐỒNG NAI

Của Tác giả: VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO. Trang: 449:455

Download ở đây

HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ THẢM CỎ BIỂN Ở KHU VỰC ĐẦM THỦY TRIỀU TỈNH KHÁNH HÒA

Của Tác giả: NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, NGUYỄN NHẬT NHƯ THỦY. Trang: 488:496

Download ở đây

PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI RỪNG Ở HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Của Tác giả: ĐỖ KHẮC HÙNG, LÊ NGỌC CÔNG. Trang: 497:503

Download ở đây

NHỮNG LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH QUÍ HIẾM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ (BẮC GIANG)

Của Tác giả: NGUYỄN KHẮC KHÔI, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ YẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 525:529

Download ở đây

GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA THỰC VẬT Ở KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN NA HANG VÀ HAI ĐIỂM LÂN CẬN (HUYỆN NA HANG

Của Tác giả: PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, L.V. AVERYANOV, NGUYỄN TIẾN HIỆP. Trang: 556:562

Download ở đây

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI NƯỚC NGỌT CÁC THỦY VỰC Ở HẢI PHÒNG

Của Tác giả: PHAN VĂN MẠCH. Trang: 568:576

Download ở đây

TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI ĐẢO BẠCH LONG VĨ-HẢI PHÒNG

Của Tác giả: BÙI ĐỨC QUANG, NGUYỄN THẾ CƯỜNG. Trang: 620:623

Download ở đây

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN ĐỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THANH HÓA

Của Tác giả: HÀ QUÝ QUỲNH, VŨ THỊ NGỌC. Trang: 629:636

Download ở đây

TÍNH ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHI QUẾ (Cinnamomum) VÀ CHI BỜI LỜI (Litsea) HỌ LONG NÃO (Lauraceae Juss.) ̖

Của Tác giả: LÊ CÔNG SƠN, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, ĐỖ NGỌC ĐÀI. Trang: 649:653

Download ở đây

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI XÃ CỔ LINH HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN

Của Tác giả: LÊ ĐỒNG TẤN, HOÀNG ĐỨC CHÍNH. Trang: 671:677

Download ở đây

ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ THỰC VẬT NỔI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012

Của Tác giả: LÊ THỊ TRANG, PHAN DOÃN ĐĂNG. Trang: 774:778

Download ở đây

MỘT SỐ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA HỌ Coriolaceae (Imazeki) Singer TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN

Của Tác giả: NGÔ THỊ THÙY TRANG, NGÔ ANH. Trang: 779:785

Download ở đây

THỰC VẬT ĐAI CAO KHU VỰC NÚI SA MÙ THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

Của Tác giả: KHỔNG TRUNG, HÀ VĂN HOAN, TRƯƠNG QUANG TRUNG, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 812:817

Download ở đây

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH-TỈNH KON TUM

Của Tác giả: LÊ MẠNH TUẤN, LÊ VĂN CHẨM, VŨ VĂN CẦN, TRẦN MINH HỢI. Trang: 848:861

Download ở đây

HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY BỊ ĐE DOẠ TẠI XÃ VẠN XUÂN VÀ XUÂN CẨM, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA

Của Tác giả: ĐẶNG QUỐC VŨ. Trang: 898:902

Download ở đây

HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI KHUYẾT THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI

Của Tác giả: ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 903:916

Download ở đây

CÂY NHUỘM TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Của Tác giả: LƯU ĐÀM NGỌC ANH, NGUYỄN QUỐC BÌNH, YOSHINORI SUMIMURA. Trang: 917:922

Download ở đây

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY NHUỘM MÀU CỦA DÂN TỘC MẠ, TỈNH ĐẮK NÔNG

Của Tác giả: LƯU ĐÀM NGỌC ANH, LƯU ĐÀM CƯ. Trang: 923:927

Download ở đây

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ CÂY Tylophora sp.

Của Tác giả: HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, DƯƠNG THỊ DUNG, VŨ MẠNH HÀ, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, NGUYỄN HOÀI NAM, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, CHÂU VĂN MINH, PHAN VĂN KIỆM, NGUYỄN VĂN DƯ, TRẦN HUY THÁI, HÀ TUẤN ANH, BÙI VĂN THANH, TRẦN MINH HỢI. Trang: 928:933

Download ở đây

CÁC HỢP CHẤT ISOFLAVONOID VÀ PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ RỄ CÂY XẠ CAN (Belamcanda chinensis)

Của Tác giả: HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, PHẠM HẢI YẾN, ĐAN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THỊ CÚC, DƯƠNG THỊ HẢI YẾN, DƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, PHAN VĂN KIỆM, LÃ VĂN KÍNH. Trang: 934:938

Download ở đây

CÂY THUỐC TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI Ở HAI HUYỆN QUỲ HỢP VÀ QUẾ PHONG, MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN

Của Tác giả: PHẠM HỒNG BAN, NGUYỄN THƯỢNG HẢI. Trang: 939:944

Download ở đây

TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LOÀI Morinda umbellata L. Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

Của Tác giả: NINH KHẮC BẢN, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN HOÀI NAM, PHAN VĂN KIỆM, CHÂU VĂN MINH, TRẦN MỸ LINH, VŨ HƯƠNG GIANG, LÊ QUỲNH LIÊN, HUỲNH VĂN KÉO, TRẦN THIỆN ÂN, JACINTO REGALADO. Trang: 945:949

Download ở đây

TRI THỨC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC CƠ TU VÀ VÂN KIỀU TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠ

Của Tác giả: NINH KHẮC BẢN, VŨ HƯƠNG GIANG, TRẦN MỸ LINH, LÊ QUỲNH LIÊN, NGUYỄN QUỐC BÌNH, TRẦN THIỆN ÂN, HUỲNH VĂN KÉO, JACINTO REGALADO. Trang: 950:956

Download ở đây

NHỮNG DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ NHÓM CÂY ĂN ĐƯỢC TRONG HỆ THỰC VẬT TỈNH PHÚ THỌ

Của Tác giả: NINH KHẮC BẨY, LÊ ĐỒNG TẤN, NGUYỄN QUỐC BÌNH. Trang: 957:963

Download ở đây

THÀNH PHẦN CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ở ĐẮK LẮK VÀ GIA LAI SỬ DỤNG LÀM RAU

Của Tác giả: NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN VĂN ĐẠT, LƯU ĐÀM CƯ, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, LƯU ĐÀM NGỌC ANH. Trang: 964:967

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG MỘT SỐ LOÀI CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG CHI RIỀNG (Alpinia) Ở TÂY NGUYÊN

Của Tác giả: NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH. Trang: 968:973

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC KHE BU, VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PÙ M&A

Của Tác giả: ĐÀO THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN THƯỢNG HẢI, TRẦN MINH HỢI. Trang: 974:981

Download ở đây

CÂY RÁY (Alocasia odora K. Koch), KINH NGHIỆM SỬ DỤNG, CHẾ BIẾN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT VỚI CÁC LOÀI KHÁC

Của Tác giả: NGUYỄN VĂN DƯ, BÙI VĂN HƯỚNG, NGUYỄN THỊ VÂN ANH, PETER. J. MATTHEWS, MASUNO TAKASHI, TRẦN THỊ HẰNG NGA. Trang: 993:997

Download ở đây

THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ QUẢ CỦA LOÀI CÁCH THƯ OLDHAM (Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: VÕ CÔNG DŨNG. Trang: 998:1000

Download ở đây

NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI BAHNAR TRONG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA KON

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HÀ. Trang: 1008:1016

Download ở đây

ĐA DẠNG CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI SỬ DỤNG CHỮA BỆNH DẠ DÀY TẠI HUYỆN QUẾ PHONG THUỘC KHU BẢO TỒ

Của Tác giả: NGUYỄN THƯỢNG HẢI, PHẠM HỒNG BAN, ĐÀO THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN NGHĨA THÌN. Trang: 1017:1019

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HAI XÃ THÔNG THỤ VÀ HẠNH DỊCH, HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN

Của Tác giả: NGUYỄN THƯỢNG HẢI, NGUYỄN NGHĨA THÌN, PHẠM HỒNG BAN, ĐÀO THỊ MINH CHÂU. Trang: 1020:1025

Download ở đây

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA DÂN TỘC MƠ NÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Của Tác giả: NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, LƯU ĐÀM CƯ. Trang: 1026:1030

Download ở đây

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI TIÊU GIÉ TRẦN (Piper gymnostachyum C. DC.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT

Của Tác giả: LÊ ĐÔNG HIẾU, TRẦN ĐÌNH THẮNG, TRẦN MINH HỢI. Trang: 1031:1035

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. F. et Thoms, 1855) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH

Của Tác giả: ĐINH THỊ HOA, ĐOÀN THỊ THUỲ LINH. Trang: 1036:1043

Download ở đây

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT VÙNG AN TOÀN KHU ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Của Tác giả: NGUYỄN ANH HÙNG, TRẦN ĐÌNH LÝ, LÊ ĐỒNG TẤN. Trang: 1049:1056

Download ở đây

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC MỘT SỐ CÂY CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM MEN RƯỢU TẠI T&

Của Tác giả: TRẦN QUỐC HƯNG. Trang: 1057:1063

Download ở đây

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KHAI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ LÀM THUỐC VÀ THỰC PHẨM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN-KỲ TH&

Của Tác giả: TRẦN QUỐC HƯNG, LÊ VĂN THẮNG. Trang: 1064:1072

Download ở đây

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÓA SINH VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT QUẢ NHÀU (Morinda citrifolia L.)

Của Tác giả: VÕ THỊ MAI HƯƠNG, TRẦN THANH PHONG. Trang: 1073:1078

Download ở đây

NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA CÂY NƯA CHUÔNG (Amorphophallus paeoniifolius) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Của Tác giả: VÕ THỊ MAI HƯƠNG, TRẦN VŨ NGỌC THI, NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG. Trang: 1079:1085

Download ở đây

ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SÁN CHÍ TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH, HUYỆN

Của Tác giả: LÊ THỊ THANH HƯƠNG, ĐÀO THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN NGHĨA THÌN, NGUYỄN TRUNG THÀNH. Trang: 1086:1094

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ VAI TRÒ CÁC LOÀI CÂY CÓ GIÁ TRỊ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TẠI KHU BẢ

Của Tác giả: TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 1095:1101

Download ở đây

THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ LÁ VÀ CÀNH CỦA LOÀI CƠM RƯỢU PETELOT (Glycosmis petelotii Guillaum.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LÊ THỊ HƯƠNG. Trang: 1102:1104

Download ở đây

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI TỈNH GIA LAI

Của Tác giả: BÙI VĂN HƯỚNG, NGUYỄN VĂN DƯ, HÀ TUẤN ANH, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI. Trang: 1105:1109

Download ở đây

HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HANG KIA-PÀ CÒ, TỈNH HÒA BÌNH

Của Tác giả: TRỊNH XUÂN HUY, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 1110:1115

Download ở đây

ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÙNG TÂY BẮC DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

Của Tác giả: ĐOÀN THỊ THUỲ LINH, NGUYỄN VĂN KHOA. Trang: 1132:1139

Download ở đây

CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ GỖ CÂY CẨM LAI (Dalbergia oliveri)

Của Tác giả: PHẠM THANH LOAN, HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, PHẠM HẢI YẾN, ĐAN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THỊ CÚC, DƯƠNG THỊ HẢI YẾN, DƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, CHÂU VĂN MINH, PHAN VĂN KIỆM, TRẦN HUY THÁI, NGUYỄN THỊ HIỀN. Trang: 1140:1146

Download ở đây

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CẨM LAI (Dalbergia oliveri)

Của Tác giả: PHẠM THANH LOAN, TRẦN HUY THÁI, PHAN VĂN KIỆM. Trang: 1147:1151

Download ở đây

HỌ NHÂN SÂM (Araliaceae Juss.)-NGUỒN HOẠT CHẤT SINH HỌC ĐA DẠNG VÀ ĐẦY TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LÃ ĐÌNH MỠI, CHÂU VĂN MINH, TRẦN VĂN SUNG, PHẠM QUỐC LONG, PHAN VĂN KIỆM, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN, LÊ MAI HƯƠNG. Trang: 1152:1158

Download ở đây

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (Magnoliophyta) Ở VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH. Trang: 1168:1172

Download ở đây

GHI NHẬN VỀ THỰC VẬT RỪNG LÀM THỰC PHẨM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƠ RO TẠI XÃ PHÚ LÝ, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN-VĂN HÓA Đ̕

Của Tác giả: TRƯƠNG THỊ BÍCH QUÂN, TRỊNH THỊ MỸ DUNG, VŨ NGỌC LONG, LƯU HỒNG TRƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC TÚ, NGUYỄN HOÀNG HẢO, NGUYỄN VĂN HIỆP, TRẦN VĂN MÙI. Trang: 1173:1178

Download ở đây

HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THÂN GỖ THUỘC MẢNG XANH ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Của Tác giả: ĐẶNG MINH QUÂN, TRƯƠNG VŨ PHONG. Trang: 1179:1183

Download ở đây

TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THANH HÓA

Của Tác giả: HÀ QUÝ QUỲNH, PHẠM ANH TÁM, DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG. Trang: 1198:1204

Download ở đây

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI BỜI LỜI TRÂM (Litsea eugenoides A. Chev.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

Của Tác giả: LÊ CÔNG SƠN, TRẦN ĐÌNH THẮNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN HUY THÁI. Trang: 1205:1209

Download ở đây

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TẠI V

Của Tác giả: NGUYỄN THANH SƠN, LÊ THỊ THÚY ÁI. Trang: 1210:1216

Download ở đây

ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ ÍCH CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN Ở VÙNG NAM BỘ-VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐẶNG VĂN SƠN, TRẦN HỢP. Trang: 1217:1222

Download ở đây

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ GIÂM HOM NẮM CƠM (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith)

Của Tác giả: BÙI VĂN THANH, NINH KHẮC BẢN. Trang: 1236:1245

Download ở đây

SINH HỌC SINH SẢN Ở NHÃN

Của Tác giả: PHẠM VĂN THẾ, TRẦN MINH HỢI, MARÍA HERRERO, IWAKI HORMAZA. Trang: 1246:1246

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ LOÀI TRẨU (Vernicia montana Lour.) TẠI KHU VỰC NÚI LUỐT, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ THƠ, VŨ QUANG NAM. Trang: 1247:1251

Download ở đây

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI CƠM NGUỘI ĐÁ (Glycosmis mauritiana Ridl.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT

Của Tác giả: HOÀNG DANH TRUNG, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN ĐÌNH THẮNG, TRẦN MINH HỢI. Trang: 1252:1256

Download ở đây

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM BỆNH TRÊN CÂY LÚA TỪ DỊCH CHIẾT CÂY BÌM BÌM (Merremia eberhardtii)

Của Tác giả: NGUYỄN BÁ TƯ, MAI THỊ NGỌC LAN THANH, NGUYỄN ANH DŨNG, TRẦN NGỌC HÙNG, MANG THỊ THỦY TIÊN, TRẦN NHẬT LINH, NGUYỄN THỊ DIỆU LÂM, PHẠM THỊ NGỌC MỸ. Trang: 1257:1268

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC, SINH KHỐI VÀ TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN TẠI XÃ SẢNG MỘC THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TH&#

Của Tác giả: ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN TUẤN HÙNG, NGUYỄN CÔNG HOAN. Trang: 1299:1304

Download ở đây

NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) THUẦN LOÀI TẠI SƠN LA

Của Tác giả: NGUYỄN CÔNG HOAN, VŨ TIẾN HINH. Trang: 1341:1350

Download ở đây

NGHIÊN CỨU QUY LUẬT CẤU TRÚC VÀ PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG CHO RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) TẠI SƠN LA

Của Tác giả: NGUYỄN CÔNG HOAN, NGUYỄN VĂN SINH. Trang: 1351:1358

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT TRE GỖ HỖN GIAO Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ TỈNH BẮC GIANG

Của Tác giả: NGUYỄN VĂN HOÀN, NGUYỄN THỊ YẾN. Trang: 1359:1362

Download ở đây

HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN THẾ THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI NHÂN SINH HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ HÌNH THÀNH SAU TÁC ĐỘNG CỦA

Của Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOV A.N., KUZNETSOVA S.P.. Trang: 1363:1371

Download ở đây

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ DIỆN TÍCH CỦA RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN PHÍA BẮC-VIỆT NAM

Của Tác giả: VŨ MẠNH HÙNG, PHẠM VĂN LƯỢNG, ĐÀM ĐỨC TIẾN, CAO VĂN LƯƠNG. Trang: 1372:1378

Download ở đây

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ VEN BỜ LƯU VỰC SÔNG CẦU

Của Tác giả: TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, PHÙNG VĂN KHOA. Trang: 1379:1386

Download ở đây

SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC

Của Tác giả: ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG. Trang: 1387:1394

Download ở đây

CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC

Của Tác giả: ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG. Trang: 1395:1402

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ SINH KHỐI CỦA THẢM CÂY BỤI THẤP TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG

Của Tác giả: BÙI THANH HUYỀN, LÊ ĐỒNG TẤN. Trang: 1403:1409

Download ở đây

ĐÀI THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI KHU VỰC HÒN CHÔNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

Của Tác giả: ĐINH NHẬT LÂM, LƯƠNG THIỆN TÂM. Trang: 1427:1432

Download ở đây

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TRỒNG BẰNG HẠT LOÀI CỎ XOAN-Halophila ovalis (R. BR) Hooker, 1858 Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Của Tác giả: CAO VĂN LƯƠNG, ĐÀM ĐỨC TIẾN, VŨ MẠNH HÙNG. Trang: 1458:1462

Download ở đây

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA THẢM THỰC VẬT SAU NƯƠNG RẪY TẠI XÃ KÝ PHÚ, HUYỆN ĐẠI T̗

Của Tác giả: MA THỊ NGỌC MAI, NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN ANH HÙNG. Trang: 1468:1476

Download ở đây

XÂY DỰNG BỘ CHỈ THỊ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM QUAN TRẮC HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM Đ&

Của Tác giả: HOÀNG THỊ THANH NHÀN, HỒ THANH HẢI. Trang: 1498:1505

Download ở đây

XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỐI ƯU VỀ TRỒNG RAU MẦM CẢI SẠCH

Của Tác giả: VÕ THỊ PHƯỢNG. Trang: 1506:1511

Download ở đây

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ 4 LOÀI THUỘC CHI KHOAI MÔN-Colocasia Schott Ở MI̓

Của Tác giả: BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN VĂN DƯ, LÊ QUANG TUẤN, PETER J. MATTHEEWS. Trang: 1512:1518

Download ở đây

HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ QUYÊN. Trang: 1535:1540

Download ở đây

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG TẠI XÃ THANH TƯƠNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Của Tác giả: MA A SIM , LÊ ĐỒNG TẤN. Trang: 1554:1558

Download ở đây

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA HAI LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii) VÀ SA MU (Cunninghamia lanceolata) Ở KHU BTTN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HOÁ

Của Tác giả: PHẠM ANH TÁM, ĐỖ HỮU THƯ. Trang: 1568:1573

Download ở đây

THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT LÀM PHÂN COMPOST CHO TRỒNG NGÔ TRÊN ĐẤT DỐC CỦA NGƯỜI RAGLAY, VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN

Của Tác giả: LƯƠNG ĐỨC THIỆN, LÊ THỊ HỒNG TRÂM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO. Trang: 1615:1622

Download ở đây

NGHIÊN CỨU CÁC THẢM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN CÁC TAXON TRONG HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CH&

Của Tác giả: ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 1637:1643

Download ở đây

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT TRÊN MỘT SỐ SẢN PHẨM RAU XANH VỤ XUÂN-HÈ TẠI HỢP TÁC XÃ HƯƠNG

Của Tác giả: NGUYỄN MINH TRÍ, NGUYỄN HẠNH TRINH, NGUYỄN VIỆT THẮNG, NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG. Trang: 1679:1684

Download ở đây

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ NITRATE VÀ PHOSPHATE CỦA LOÀI RONG Ulva intestinalis Linnaeus

Của Tác giả: NGUYỄN VĂN TÚ. Trang: 1691:1697

Download ở đây

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÁC HỆ SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY

Của Tác giả: TRẦN ANH TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ QUANG TUẤN. Trang: 1701:1708

Download ở đây

ỨNG DỤNG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN- HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH

Của Tác giả: LÊ QUANG TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, TRẦN ANH TUẤN. Trang: 1709:1714

Download ở đây

(theo IEBR)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024