HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > SCIENTIFIC ACTIVITIES

List of Articles in proceedings of 5th National Scientific Conferences on Ecology and Biological Resources, Hanoi, 2013

Last modified on 13/10/2014 at 2:35:00 PM. Total 6590 views.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÔNG Aveneae (HỌ CỎ-Poaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH,. Trang: 11:15

Download ở đây

ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA Ở TÂY NGUYÊN

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, HÀ MINH TÂM, SANGMI EUM. Trang: 23:31

Download ở đây

Melodinus cambodiensis Pierre-LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI THU HÀ. Trang: 32:34

Download ở đây

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ NGŨ GIA BÌ (Araliaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 44:46

Download ở đây

MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI DẦU (Dipterocarpaceae) TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK

Của Tác giả: NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN MINH TÂM, DƯƠNG VĂN TĂNG, VŨ ĐÌNH DUY. Trang: 47:51

Download ở đây

MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THÔNG (Coniferales) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK

Của Tác giả: VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN VĂN SINH, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO. Trang: 52:57

Download ở đây

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ NẤM LỚN VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK

Của Tác giả: PHẠM THỊ HÀ GIANG, ALEXANDROVA A.V.. Trang: 58:64

Download ở đây

BỔ SUNG LOÀI Staurogyne stenophylla Merr. & Chun-HỌ Ô RÔ (Acanthaceae) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN KHẮC KHÔI. Trang: 65:67

Download ở đây

BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI AN ĐIỀN-Hedyotis L. HỌ CÀ PHÊ (Rubiaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ VĂN HÀI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 68:70

Download ở đây

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI CUNG NỮ (Procris Juss.) TRONG HỌ GAI (Urticaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: DƯƠNG THỊ HOÀN. Trang: 80:83

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ĐỖ QUYÊN (Rhododendron L.), HỌ Ericaceae Juss. Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Trang: 101:105

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CHI RAU DỪA NƯỚC (Ludwigia L.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: TRẦN THỊ HƯƠNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 106:108

Download ở đây

PHÂN LOẠI CHI LAN ĐỒNG DANH-Thrixspermum Lour. HỌ LAN (Orchidaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: DƯƠNG ĐỨC HUYẾN. Trang: 109:116

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LỚP LOA KÈN (Liliopsida) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN KHẮC KHÔI, NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 117:122

Download ở đây

CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHI DẺ CAU (Lithocarpus Blume) THUỘC HỌ DẺ (Fagaceae Dumort.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ THÙY LINH, NGUYỄN TRUNG THÀNH, NGUYỄN THẾ CƯƠNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN. Trang: 127:131

Download ở đây

TRÍCH YẾU ĐƯỢC CẬP NHẬT HÓA THÔNG MỌC TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN SINH KHANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, L.V. AVERYANOV. Trang: 135:143

Download ở đây

THÔNG XUÂN NHA, Pinus aff. armandii Franch., MỘT LOÀI THÔNG NĂM LÁ MỚI GHI NHẬN ĐƯỢC CHO HỆ THÔNG VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN ĐỨC TỐ LƯU, PHAN VĂN THĂNG, ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG, HÀ CÔNG LIÊM, PHAN KẾ LỘC. Trang: 152:156

Download ở đây

CHI SINH DIỆP-Biophytum DC. (Oxalidaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ SAO MAI, DƯƠNG THỊ THANH THẢO, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 157:161

Download ở đây

HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae): HỆ THỐNG VÀ PHÂN LOẠI HỌC

Của Tác giả: VŨ QUANG NAM. Trang: 162:168

Download ở đây

MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ LOÀI DẠ HỢP HỒNG KÔNG (Magnolia championii Benth.), HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: VŨ QUANG NAM, BÙI THẾ ĐỒI. Trang: 169:172

Download ở đây

KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI RÁNG THÙ XỈ-Arachniodes Blume (Dryopteridaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LỮ THỊ NGÂN. Trang: 179:181

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI TẮC KÈ ĐÁ-Drynaria (Bory) J. SM. (Polypodiaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 203:208

Download ở đây

ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ, TỈNH BẮC KẠN

Của Tác giả: LÊ VĂN PHÚC, LÊ ĐỒNG TẤN. Trang: 209:213

Download ở đây

BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI TRẦN TẦU-Fraxinus L., HỌ (Oleaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN VĂN DƯ. Trang: 214:216

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ KHU HỆ THỰC VẬT NỔI THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ DẦU TIẾNG NĂM 2012

Của Tác giả: HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC. Trang: 217:225

Download ở đây

ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN TẬP ĐOÀN CÂY DẦU ĐỌT TÍM (Dipterocarpus grandiflorus Blco) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH CHỈ THỊ ISS

Của Tác giả: TRẦN THỊ VIỆT THANH, TRẦN THỊ LIỄU, VŨ THỊ THU HIỀN, ĐINH THỊ PHÒNG, PHÍ HỒNG HẢI, LA ÁNH DƯƠNG. Trang: 254:259

Download ở đây

CHI TRỨNG CUỐC-Stixis Lour. (HỌ MÀN MÀN-Capparaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: SỸ DANH THƯỜNG. Trang: 295:300

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI THUỘC HỌ MÀN MÀN (Capparaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THẾ BÁCH. Trang: 301:307

Download ở đây

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI GAI ĐẦU-Triumffeta L. (Tiliaceae Juss.) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: LÊ THỊ THÚY, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 308:311

Download ở đây

PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT ADN TỔNG SỐ TỪ MẪU GỖ

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN MINH ĐỨC, ĐẶNG TẤT THẾ, TRẦN THU HƯƠNG. Trang: 312:318

Download ở đây

TRÌNH TỰ GEN MATK CỦA LOÀI SAO HÒN GAI (Hopea hongayensis) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, TẠ THỊ NHUNG, HÀ MINH TÂM, NGUYỄN VĂN THÀNH. Trang: 319:322

Download ở đây

GHI NHẬN LOÀI MỚI THUỘC HỌ Scrophulariaceae CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM TỪ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN-TỈNH THANH HÓA

Của Tác giả: ĐẶNG QUỐC VŨ, VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 339:342

Download ở đây

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC QUẦN THỂ LOÀI THUẪN RÂU (Scutellaria barbata D. Don) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: ĐỖ THỊ XUYẾN, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THANH NGA, NGUYỄN HỒNG NGOAN. Trang: 343:346

Download ở đây

CHI Microcos L. VÀ CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI CÒ KE (BUNG LAI) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: HÁN THỊ HẢI YẾN, ĐỖ THỊ XUYẾN. Trang: 347:352

Download ở đây

BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔN ĐẢO

Của Tác giả: LÊ XUÂN ÁI, TRẦN ĐÌNH HUỆ. Trang: 353:359

Download ở đây

ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC QUẦN ĐẢO HÒN MÊ-THANH HÓA

Của Tác giả: LƯU THẾ ANH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ, HÀ QUÝ QUỲNH, NGUYỄN HOÀI NAM. Trang: 371:378

Download ở đây

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THỰC VẬT THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (Magnoliophyta) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH HO&

Của Tác giả: TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, DƯƠNG THỊ HOÀN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN HẠNH, LƯU VĂN NÔNG, RITESH KUMAR CHOUDHARY, SANG-HONG PARK, CHANGYOUNG LEE, JOONGKU LEE, SANGMI EUM, YOU-MI LEE. Trang: 379:383

Download ở đây

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI TRONG HỌ TIẾT DÊ (Menispermaceae) Ở VIỆT NAM

Của Tác giả: VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, XIA NIAN-HE, TRẦN VĂN KHANH. Trang: 400:400

Download ở đây

BẢO TỒN NGUỒN GEN DI TRUYỀN LOÀI DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus) Ở HAI TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ĐỒNG NAI

Của Tác giả: VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO. Trang: 449:455

Download ở đây

HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ THẢM CỎ BIỂN Ở KHU VỰC ĐẦM THỦY TRIỀU TỈNH KHÁNH HÒA

Của Tác giả: NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, NGUYỄN NHẬT NHƯ THỦY. Trang: 488:496

Download ở đây

PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI RỪNG Ở HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Của Tác giả: ĐỖ KHẮC HÙNG, LÊ NGỌC CÔNG. Trang: 497:503

Download ở đây

NHỮNG LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH QUÍ HIẾM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ (BẮC GIANG)

Của Tác giả: NGUYỄN KHẮC KHÔI, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ YẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH. Trang: 525:529

Download ở đây

GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA THỰC VẬT Ở KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN NA HANG VÀ HAI ĐIỂM LÂN CẬN (HUYỆN NA HANG

Của Tác giả: PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, L.V. AVERYANOV, NGUYỄN TIẾN HIỆP. Trang: 556:562

Download ở đây

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI NƯỚC NGỌT CÁC THỦY VỰC Ở HẢI PHÒNG

Của Tác giả: PHAN VĂN MẠCH. Trang: 568:576

Download ở đây

(from IEBR)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:

PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024