Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Kết quả nghiên cứu đa dạng hệ thực vật ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Cập nhật ngày 7/6/2008 lúc 2:17:00 PM. Số lượt đọc: 1320.

Kết quả nghiên cứu đầu tiên về tính đa dạng cho thấy hệ thực vật ở VQG Hoàng Liên có 2432 loài thuộc về 898 chi và 209 họ trong 6 ngành thực vật bậc cao có mạch.

Kết quả nghiên cứu đầu tiên về tính đa dạng cho thấy hệ thực vật ở VQG Hoàng Liên có 2432 loài thuộc về 898 chi và 209 họ trong 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Tiếp theo đã phát hiện 5 taxon mới cho hệ thực vật ViệtNam(1 họ đơn loài, 1 chi đơn loài và 3 loài mới khác). Ngành Mộc lan là ngành đa dạng nhất, 10 họ và 10 chi đa dạng nhất cũng đã được chỉ ra. Phổ dạng sống của hệ thực vật chỉ ra tính đặc trưng của hệ thực vật nhiệt đới. Đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật cho thấy có 23,6% số loài của hệ thực vật này là đặc hữu của ViệtNam(gồm cả 5,02% là đặc hữu hẹp). Cuối cùng là kết quả về nguồn tài nguyên thực vật, bao gồm 1053 loài cây có ích và 72 loài quý hiếm theo Sách Đỏ Việt Nam, IUCN, CITES và Nghị định 32CP.

(Ghi chú: Để xem kết quả cụ thể của nghiên cứu này, xin vui lòng liên hệ ban quản lý website)

 

Vũ Anh Tài, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Nghĩa Thìn

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023