HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NEW PLANTS

One new species and 2 new record species for Vietnam found in Hon Ba nature reserve area, Khanh Hoa province

Last modified on 19/8/2016 at 3:06:00 PM. Total 3342 views.

Lasianthus honbaensis is new species while Xanthophyllum obscurum and Gaertnera junghuhniana are 2 new record for the flora of Vietnam found in Hon Ba nature reserve area, Khanh Hoa province

1. Lasianthus honbaensis V.S.Dang, Tagane & H.Toyama – Xú hương Hòn Bà

Chi Xú hương (Lasianthus Jack) là một chi lớn thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) với khoảng 180 loài phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á, ít ở châu Phi và châu Mỹ. Riêng ở Việt Nam, chi này có khoảng  33 loài kể cả loài mới này và thường gặp ở những khu vực núi cao trên 1000 m.

    xh1xh 2
Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương hòn bà
Lasianthus honbaensis V.S.Dang, Tagane & H.Toyama
 

Loài Xú hương Hòn Bà (Lasianthus honbaensis V.S.Dang, Tagane & H.Toyama) có đặc điểm là Cây bụi cao 1–3,5 m, cành có lông. Lá mọc đối, hình elíp hoặc elíp ngọn giáo đến xoan bầu dục, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông; gốc hình nêm, đầu nhọn có mũi. Cụm hoa mọc ở nách lá, mang nhiều hoa; hoa không cuống; đài hình chuông; tràng hình trụ, có màu trắng. Quả hình trứng đến hình trái xoan, có màu cam khi chín.

Đây là loài mới thứ 2 của chi Xú hương được phát hiện và mô tả ở KBTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, và được đăng trên tạp chí chuyên ngành: http://www.sekj.org/AnnBot.html, số 53, trang 263–266, tháng 7/2016.

2. Xanthophyllum obscurum A.W. Benn – Săng ớt

Săng ớt là loài thuộc họ Viễn chí (Polygalaceae) và được ghi nhận ở độ cao 617 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

    xh 3xh 4
Đặc điểm nhận dạng loài Săng ớt – Xanthophyllum obscurum A.W. Benn. 

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Cambodian Journal of Natural History, số 1, trang 15-19, tháng 7/2016.                                                                         

3. Gaertnera junghuhniana Miq. – Gạt bao

Gạt bao là loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) và được ghi nhận ở độ cao 900 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

xh 5xh 6

Đặc điểm nhận dạng loài Gạt bao – Gaertnera junghuhniana Miq. 

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Acta Phytotax. Geobot., tập 67, số 2, trang 127–130, tháng 7/2016.

Nguồn tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học Nhiệt đới

(http://itb.ac.vn)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024