Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Đa dạng hệ thực vật của khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang, đông bắc Việt nam

Cập nhật ngày 7/6/2008 lúc 2:22:00 PM. Số lượt đọc: 1299.

Với mục đích nghiên cứu về tính đa dạng hệ thực vật của khu rừng Khau Ca, tiếp giáp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Du Già, tỉnh Hà Giang, hai cuộc điều tra thực địa đã được tiến hành vào tháng 5 và tháng 10 năm 2005. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được ...

Tóm tắt: Với mục đích nghiên cứu về tính đa dạng hệ thực vật của khu rừng Khau Ca, tiếp giáp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Du Già, tỉnh Hà Giang, hai cuộc điều tra thực địa đã được tiến hành vào tháng 5 và tháng 10 năm 2005. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 471 loài thực vật có mạch bậc cao, thuộc 268 chi, 113 họ và 4 ngành. Trong số đó, 179 loài có thể sử dụng làm thuốc, 15 loài có tên trong Nghị đinh số 32/2006/NĐ-CP, 14 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam, và 1 loài Amentotaxus argotaenia có tên trong Danh sách Đỏ IUCN về Các loài Bị đe dọa.

Các loài phổ biến nhất ở khu rừng Khau Ca là Excentrodendron tonkinense (Tiliaceae), Garcinia spp. (Clusiaceae), Pometia pinnata (Sapindaceae), Diospyros spp. (Ebenaceae), Dendrocnide urentissima (Urticaceae), Bridelia balansae (Euphorbiaceae), Rhododendron spp. (Ericaceae), Illicium spp. (Illiciaceae), Vernicia spp. (Euphorbiaceae), Acer spp. (Aceraceae), Schefflera spp. (Araliaceae) và Quecus sp (Fagaceae).

(Ghi chú: để xem cụ thể kết quả này, xin vui lòng liên hệ với ban quản trị website)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024