Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > KIẾN THỨC PHÁP LÝ

Thủ tục cấp phép kiểm dịch thực vật

Cập nhật ngày 13/8/2008 lúc 1:07:00 PM. Số lượt đọc: 2042.

I. Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN ngày 23/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

- Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007 về việc ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (Quyết định 48).

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

II. Nơi tiếp nhận hồ sơ và chuyên viên thụ lý hồ sơ:

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2. Chuyên viên thụ lý hồ sơ:  Lê Thị Thoảng ; 

ĐT: 04. 5330361   ; Fax: 04. 5333056   ; Email: P.CCHC@fpt.vn

III. Yêu cầu về hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Phụ lục 1 Quyết định 48).

- Thông tin để phân tích nguy cơ dịch hại (PRA- Pest Risk Analist) (theo phụ lục 2 Quyết định 48).

 IV. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu về thời gian xử lý hồ sơ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Thời gian trả kết quả khi có đủ hồ sơ hợp lệ: theo phụ lục 3 Quyết định số 48.

V. Các khoản phí, lệ phí: Không thu lệ phí.

 

Xem văn bản nguyên thể

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024