HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > SCIENTIFIC ACTIVITIES

The Vietnamese finding out 3 new plant species for the world

Last modified on 19/11/2008 at 9:30:00 AM. Total 502 views.

COMMENTS FROM READERS
Wednesday, November 19, 2008Dzuong Duc Huyen
Địa chỉ/Address: Vien Sinh thai va Tai nguyen sinh vat

Hoan nghênh giao diện của web, đẹp và sinh động.

Người nước ngoài thường thêm Mr. hoặc Ms. trước tên người, không nên viết "Sâm đã có 6 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín về thực vật. Hiện Sâm là thành viên của một số tổ chức quốc tế về thực vật và đa dạng sinh học." (it is not polite).

Ailanthus vietnamensis H.V.Sam & Noot. Đương nhiên tên người công bố taxon phải để sau tên khoa học taxon đó, chẳng nên nói ''tên của anh còn được vinh dự đặt sau tên khoa học của loài".

Cố gắng Việt hóa nếu có thể, Không nên dùng từ Hán: "thất diệp nhất hoa" - trước đây các nhà thực vật Việt Nam đã gọi là loài "bảy lá một hoa" rồi.

Cảm ơn vì sự chú ý.
Dương Đức Huyến
Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
  NEWEST ARTICLES


  MOST VIEWED

  READ MORE FROM AMAZON

  WEBSITE LINKS

   
   
   
   
   
   
   

  TAGS CLOUD

  BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
  (©) Copyright 2007-2024