Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > PHÁT HIỆN MỚI

Những loài Lan mới cho Việt Nam: chi tiết mẫu (phần 2)

Cập nhật ngày 11/12/2008 lúc 12:16:00 PM. Số lượt đọc: 785.

(Tiếp theo) Sau đây chúng tôi chi tiết hóa về các mẫu vật và ảnh cho các loài lan mới phát hiện cho hệ thực vật Việt Nam

Bulbophyllum sanitii
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Phước Long, Bình Phước.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (4-2005)

Bulbophyllum sigaldiae Guill.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lai Châu.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh

Bulbophyllum sinhoënse Aver. sp. nov
Tên Việt:
Hình:
Phan Kế Lộc
Mô tả: Phong lan cây nhỏ, củ cao 7 mm, một lá cứng, dài 1.8 cm, ngang 3-5 mm. Dò hoa mọc từ đáy có 1-2 hoa. Hoa nở rộng ngang 1.4 cm nở vào tháng 5-6
Nơi mọc: Lai châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Do Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh, Nguyễn sinh Khang, P.N. Khang, L.H. Phong

Calanthe argenteo striata C. Z. Tang & S. J. Cheng

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.asiaticanursery.com, www.andysorchids.com
Mô tả:
Nơi mọc: Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Phan kế Lộc (1-2001)

Calanthe duyana* Aver. sp. nov.

Tên Việt:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả: Địa lan, lá dài 10-30 cm rộng 2.5-5 cm. Dò hoa cao 15 cm có 2-6 hoa mở rộng. Nở vào tháng 9-11, không thơm.
Nơi mọc: Dak Glong, Kontum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Ninh Sơn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

* Cây được đặt tên để vinh danh Nguyễn văn Duy, người tìm ra cây này
Averyanov, Phan kế Lộc, J. Regalado, T. T. T.Trang, Trần văn Thao, Nguyễn văn Duy, Nguyễn tiến Vinh, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn q. Bình (10, 11-2005)

Callostylis rigida Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidata.com
Mô tả:
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc (11-2003)

Cephalantheropsis obcordata (Lindl.) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidfoto.com
Mô tả:
Nơi mọc: Yến Minh, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc (11-2004)

Cheirostylis foliosa Aver. sp. nov
Tên Việt:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả: Thạch lan cao 10-16 cm, là 3-5 chiếc dài 6 cm, rộng 2.2 cm. Hoa từ 5-8 chiếc không mở có nhiều lông. Hoa nở vào tháng 9-11
Nơi mọc: Mộc Châu, Sơn La
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Phạm văn Thế (10-2006)

Cheirostylis latipetala Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan, hoa trắng
Nơi mọc: Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo (12-2005)

Cheirostylis marmorifolia
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Bắc Cạn, Sơn La, Yên Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, D Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc (3-2001)

Cheirostylis takeoi (Hataya) Schltr.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.tbg.org.tw/~tbgweb
Mô tả: Địa lan, lá 2-6 chiếc dài 4-5 cm rộng 2.8-3 cm. Dò hoa cao 20 cm 2-13 hoa dài 9 mm, tất cả phủ đầy lông.
Nơi mọc: Hà Giang, Quan ba
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder (4-2000)

Cleisostoma striatum (Rchb.f.) Garray

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidenthusia.com
Mô tả:
Nơi mọc: Hà Giang, Quan Ba, Sơn La, Mộc Châu, Ninh Bình, Cúc phương
Điều kiện nuôi trồng:
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder Nguyễn xuân Tam, Nguyễn mạnh Cường, M. V. Sinh (9-1999, 4-2000)

Coelogyne ecarinata C. Schweinf
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan, hoa mặt trong nâu tím, bên ngoài xanh nhạt
Nơi mọc: Hà Giang, Quan Ba, Bát Đại Sơn.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder (4-2000)

Coelogyne huettneriana
Tên Việt:
Đồng danh:
Pleione huettneriana
Hình: orchidorama.free.fr
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan. 4-8 hoa to 14 cm. Hoa rất thơm nở vào mùa xuân.
Nơi mọc: Hà Giang, Quan Ba, Bát Đại Sơn, Yên Châu, Sơn La
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov, Phan kế Lộc (4-2000, 3-2001)

Coelogyne lockii Avr.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Quan Ba, Hà Giang, Vị Xuyên
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov, Phan kế Lộc, Tran văn Thảo, Nguyễn sinh Khang (2-2001, 2-2003)

Coelogyne malipoensis Z. H. Tsi
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.log-on.org.uk
Nơi mọc: Quan Ba, Hà Giang, Vị Xuyên, Bát Đại Sơn
Mô tả: Phong lan
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder, Averyanov (2-2001)

Coelogyne virescens Rolfe
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: photobucket.com
Nơi mọc: Bình Phước, Phước Long
Mô tả: Phong lan
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (4-2005)

Corybas annamensis Aver. sp. nov.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Địa lan 1 lá cao chừng 5-6 cm,lá to 3-4 cm mầu xanh xám.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

T. T. T. Trang, Trần văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (12-2005)

Cryptochilus lutea Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidspecies.com
Mô tả:
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Nguyễn quang Hiếu, Nguyễn tiến Vinh (9-2000)

Cymbidium cochlea Lindl.

Tên Việt:
Đồng danh:
Cymbidium babae
Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan hay thach lan lá dài. Dò hoa dài 30-45 cm nhiều hoa to 5 cm, nở vào mùa đông và mùa xuân.
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lai châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Aveyanov và các cộng sự viên Việt nam (11-2006)

Cymbidium eburneum Lidl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Cyperorchis eburnea
Hình: Hùng Nam, Điện Biên Phủ
Mô tả: Phong lan, lá 9-15 chiếc. Dò hoa cao 30 cm mang 1-2 hoa to trên 4 cm thơm và lâu tàn, nở vào mùa đông và xuân.
Nơi mọc: Lào Cay, Sapa, Hà Giang, Đà Lạt
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo (11, 12-2005)

Cymbidium erythraeum Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Cyperorchis hennisiana
Hình: Orchid board galleries.com
Mô tả: Phong lan hay thạch lan cỡ lớn, củ mang 5-9 lá. Dò hoa cong dài trên 20 cm, có 5-15 hoa to 4-5 cm, thơm nở vào cuối hạ đầu thu.
Nơi mọc: Lào Cai, Sapa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc (11-2005)

 

Cymbidium floribundum Lindl.

Tên Việt:
Đồng danh:
Cymbidium illiberale
Hình: Cao ánh Tuyết, HLVN
Nơi mọc: Yên châu, Sơn La
Mô tả: Phong lan cỡ trung bình hoa nhiều và nhỏ độ 3-4 cm nở vào mùa xuân.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Phan Kế Lộc, Averyanov (3-2001)

Cymbidium longifolium D. Don.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.gardenbanter.co.uk
Mô tả: Phong lan hoa không thơm.
Nơi mọc: Lào Cai, Sapa.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc, Averyanov (11-2005)

Cymbidium mastersii Griff.ex Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.marniturkel.com
Nơi mọc: Thanh Hoá, Ba Thuộc
Mô tả: Phong lan, có từ 6-17 lá. Dò hoa dài 25-30 cm 5-15 hoa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, D.T.Đoan (10-2003)

Cyrtosia nana (Rolfe ex Downie) Garay
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Nơi mọc: Ninh Bình, Cúc Phương, Thanh Hóa, Thạch Thành
Mô tả: Địa lan, dò hoa 10-20 cm, hoa 6-11 chiếc
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (1-2003)

Dendrobium acerosum Lindl.

Tên Việt:
Đồng danh:
Aporum acerosum
Hình: www.tbg.org.tw/~tbgweb, Vortex 2006 (zanaf.dyndns.biz)
Mô tả: Phong lan lá nhỏ hình ống 7-10 chiếc. Dò hoa dài 5-15 cm 3-5 hoa to 1.5 cm mầu trắng tím hay hơi vàng.
Nơi mọc: Phước Bình, Phước Long, Bù gia Mập
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (4-2005)

Dendrobium brymerianum (Rchb. f.)
Tên Việt:
Đồng danh:
Dendrobium histrionicum
Hình: Đặng hoàng Mai, HLVN
Mô tả: Phong lan nhỏ cao chừng 30-40 cm lá 5-6 chiếc quả 4 mùa mới rụng. Dò hoa 10 cm có 1-5 hoa to 5-7.5 cm, rất thơm nhưng chóng tàn, nở vào mùa xuân và mùa thu
Nơi mọc: Lào Cai, Sa Pa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov và Phan Kế Lộc (11-2005)

Dendrobium chapaense Aver. Sp. nov
Có thể là cây đặc hữu
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan, thân cao từ 15-25 cm, lá mọc hai bên dài 6-10 cm, rộng 1-1.5 cm. Chùm hoa mọc gần đỉnh dài từ 1-2.5 cm, hoa 2-5 chiếc to 2-3.5 cm. Nở vào tháng 10 và 11 không thơm. Rất giống với Den. Longicornu
Nơi mọc: Lào Cai, Sapa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Do L. Averyanov, Phan kế Lộc (11-2005)

Dendrobium chittimae Seidenf.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: David Jubineau (www.orchidspecies.com)
Mô tả: Thạch lan, hoa một chiếc to 4 cm, thơm.
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov (4-2000)

Dendrobium falconeri Hook.
Tên Việt:
Đồng danh:
Dendrobium erythroglossum
Hình: Nguyễn anh Tuấn, Hà nội
Mô tả: Phong lan thân nhỏ và dài tới 1th20. Lá nhỏ như lá cỏ và rụng sớm. Rễ mọc nhiều ở các đốt có cục u. Hoa từ 5-10 cm, mọc chiếc một ở các đốt. Hoa thơm và tàn trong 2 tuần nở vào cuối thu và mùa đông.
Nơi mọc: Lai châu, Sơn La.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70% Cần phải giữ ẩm độ cao quanh năm và giữ cho cây khô ráo vào mùa đông cho tới khi mọc cây non. Xin xem bài Den falconerii II

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp (5-2003)

Dendrobium hancockii Rolfe.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidphotos.org
Mô tả: Phong lan, lá nhỏ hẹp từ 2-7 cm. Hoa to 4 cm 1-2 chiếc mọc từ đốt gần ngọn của thân cây mọc từ năm trước. Hoa thơm mùi mật nở vào mùa xuân.
Nơi mọc: Mộc Châu, Sơn La
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Averyanov và Phan kế Lộc (3-2001)

Dendrobium henryi Schltr.
Tên Việt:
Đồng danh:
Dendrobium daoense
Hình: Tripetch P. (www.trekkingthai.com)
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang
Mô tả: Đia lan hay Phong lan thân hình ống lá mỏng và rụng. Hoa 1-3 chiếc mọc ở các đốt không lá, to 5-6 cm và thơm.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

D. Harder, Nguyễn quang Hiếu, Phan kế Lộc (9-2000)

Dendrobium jenkinsii Wallich ex Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Dendrobium aggregatum. var jenkinsii; Dendrobium marseillei
Hình: Bùi xuân Đáng
Nơi mọc: Thanh Hóa
Mô tả: Phong lan, lá nhỏ và củ bẹ rất nhỏ khoảng 2-3 cm. Hoa giống như Den aggregatum hay Den lindleyii nhưng chùm hoa ngắn, ít hoa và hoa nhỏ hơn rất nhiều, dưới 2 cm
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp (5-2003)

Dendrobium phi E. Christenson
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan, hoa mầu vàng nhạt, lưỡi đỏ cam, trong họng đỏ thẫm
Nơi mọc: Hương Hóa, Quảng trị, Đèo Sa Múi
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn tiến Hiệp (3-2006)

Dendrobium pseudotenellum Guill.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan, hoa trắng
Nơi mọc: Lạc Dương, Lâm Đồng
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

T. T. T. Trang, Nguyễn tiến Vinh, Trần văn Thao (10-2005)

Dendrobium signatum Rchb. f.
Tên Việt:
Đồng danh:
Dendrobium hildebrandtii; Dendrobium tortile var. hildebrandi
Hình: www.theorchidman.com
Mô tả: Phong lan lá rụng Hoa nở vào mùa đông tới mùa hạ. Hoa to 5-7 cm mọc ở ngọn thơm và lâu tàn.
Nơi mọc: Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc. (4-2004)

Dendrobium spatella

Tên Việt:
Đồng danh:
Aporum banaense
Hình: Ly Th Westra (www.orchisasia.org)
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang, Văn Bản, Lào cai, Kon Plong, Kontum, Ninh Hải, Ninh Thuận
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Harder, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn tiến Vinh, Regalado, Averyanov (4-2000, 2-2002, 3-2004)

Dendrobium suzukii Yukawa
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.ran-museum.jp
Mô tả: Phong lan
Nơi mọc: Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp cho hay là thấy cây này nuôi trồng tại Hà nội
Nghi vấn không phải là giống lan rừng mà là cây lai. Xin đọc bài "Thanh Hạc: Den suzuki"

Dendrobium trigonopus Rchb.
Tên Việt:
Đồng danh:
Callista trigonopus; Dendrobium velutinum
Hình: www.geocities.jp/gonnbeltusa
Nơi mọc: Sơn La
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân từ 1-4 lá. Hoa to 4-5 cm 1-4 chiếc mọc ở gần ngọn có lá hay không. Hoa thơm nở vào cuối đông hay đầu xuân.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Dendrobium uniflorum Griff.
Tên Việt:
Đồng danh:
Distichorchis quadrisulcata; Distichorchis uniflora
Hình: G. Joseph (www.gmpao.org)
Mô tả: Phong lan cở trung bình. Hoa to 1.25-3.1 cm mọc từ dốt giữa. Hoa Lâu tàn và nở vào mùa xuân.
Nơi mọc: A Lưới, Thừa Thiên
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Regalado (4-2005)

(theo hoalanvietnam.org)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024