HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > ORNAMENTAL PLANTS

Flower's Legends part three: paeonia

Last modified on 31/12/2008 at 11:44:00 AM. Total 2887 views.

anhtai (collect)

COMMENTS FROM READERS
Wednesday, July 1, 2009Trần Mai Hoa
Địa chỉ/Address:

Hoa Mẫu đơn - Paeonia lactiflora có phân bố ở Việt Nam, bao gồm cả gây trông và mọc tự nhiên. Loài này có thể tìm thấy ở miền núi phía Bắc (tự nhiên) hoặc tại các dinh thự. phủ đệ của các quan lại phong kiến ngày xưa, nay trồng nhiều ở các khu danh thắng.
Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024