Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 3

Cập nhật ngày 22/10/2009 lúc 11:10:00 AM. Số lượt đọc: 4181.

Hội nghị chính thức diễn ra lúc 8h30, ngày 22 tháng 10 năm 2009 với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật, đến từ các Viện, trường và các cơ quan chuyên ngành trên toàn quốc và các quốc gia hợp tác. Hội nghị đã nhận được tổng số 284 báo cáo trong đó có 39 báo cáo được trình bày tại hội nghị

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 3 chính thức diễn ra sáng nay tại Hà Nội

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 294 báo cáo của 494 tác giả từ 89 cơ quan khác nhau trên cả nước, trong đó có 26 tác giả là người nước ngoài. Các báo cáo được tổng hợp trong kỷ yếu và tại Hội nghị được chia theo 4 tiểu ban gồm:

Tiểu ban khu hệ động vật, thực vật Việt Nam có 73 báo cáo

Tiểu ban Đa dạng sinh học và bảo tồn có 73 báo cáo 

Tiểu ban Tài nguyên sinh vật có 43 báo cáo

Tiểu ban Sinh thái học và Môi trường có 103 báo cáo

Trong đó, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (ST&TNSV) đóng góp 114 báo cáo.

Các lĩnh vực nghiên cứu rất đa dạng, phong phú, gồm: thực vật, động vật, vi sinh vật ở các cấp độ từ phân tử, tế bào... đến quần xã và hệ sinh thái cùng các ứng dụng của chúng trong chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường.

Các báo cáo về sinh học thực vật tập trung chủ yếu vào nhóm thực vật bậc cao (đa dạng sinh học, hình thái, các phát hiện mới, tài nguyên thực vật và bảo tồn...).

Có khá nhiều báo cáo tập trung vào lĩnh vực áp dụng thực tiễn, đây là hướng cần đẩy mạnh hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Nói chung, các báo cáo có chất lượng khá cao.

Sau đây là những báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị tổng thể

Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Việt Nam - Nguồn nguyên liệu chứa hoạt chất sinh học phong phú và đầy tiềm năng

Trình bày: TS. Lã Đình Mỡi

Tập thể tác giả: Lã Đình Mỡi, Châu Văn Minh, Đái Duy Ban, Phạm Hoàng Ngọc, Phan Văn Kiệm, Trần Minh Hợi, Trần Huy Thái, Lê Mai Hương, Ninh Khắc Bản, Nguyễn Thị Hiên - Viện KH&CN Việt Nam; Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Kim Thanh - Đại học QGHN.

Đặc trưng hệ động vật có xương sống trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Trình bày: GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh - Viện ST&TNSV

10 năm hợp tác Viện ST&TNST và Bảo tang lịch sử tự nhiên LEIDEN NATURALIST

Trình bày: TS. K. van ACHTENBERG - Bảo tang lịch sử tự nhiên LEIDEN NATURALIST

Báo cáo trình bày tại tiểu ban Động vật - Thực vật

Phân lập và định tên loài Isochrysis sp. Từ vùng biển Hải Phòng dựa trên các đặc điểm hình thái và so sanh trình tự Nucleotit của gen 18S rADN

Trình bỳ Ngô Thị Hoài Thu

Tập thể tác giả: Ngô Thị Hoài Thu, Đặng Diễm Hồng - Viện CNSH; Đặng Đình Kim - Viện CNMT.

Kết quả điều tra bổ sung thành phần loài của chi Ganoderma thuộc họ Ganodermaceae ở Tây Nguyên vào Danh lục Nấm lớn Việt Nam

Trình bày: Nguyễn Phương Đại Nguyên

Tập thể tác giả: Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trần Thị Thu Hiền - Đại học Tây Nguyên

Kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần loài ký sinh trung thuộc ngành Plathemithes của một só loài cá cảnh thuộc giống Chaetodon Linnaeus, 1785 (Perciformes: Chaetodontidae) ở tình Khánh Hóa

Trình bày: Nguyễn Thị Hải Thành - Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga

Phân họ Chu đằng - Periplocoideae thuộc họ Thiên lý - Asclepiadaceae ở Việt Nam

Trình bày: Trần Thế Bách

Tập thể tác giả: Trần Thế Bách, Vũ Tiến Chính, Đỗ Văn Hài, Bùi Hồng Quang - Viện ST&TNSV, Joongku Lee - Viện Nghiên cứu sinh học và Công nghệ sinh học Hàn Quốc.

Loài Chuột răng to Dacnomys millardi Thomas, 1916 (Muridae Thomas, 1916 (Muridae, Rodentia) sưu tầm tại Việt Nam

Trình bày: Trần Hồng Hải

Tập thể tác giả: Trần Hồng Hải, Trần Hồng Việt - Trung tâm Nghiên cứu Động vật ẩn sinh và Động vật quý hiếm Việt Nam; Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Xuân Đặng - Viện SST&TNSV; Lê Văn Chiên - Đại học Quy Nhơn

Một số kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của nhóm Cua (Brachyura: Crustacea) ở sông Hồng (từ tỉnh Phú Thọ đến cửa Ba Lạt  tỉnh Nam Định và Thái Bình)

Trình bày: Hoàng Ngọc Khắc

Tập thể tác giả: Hoàng Ngọc Khắc, Đỗ Văn Nhượng - ĐH Sư phạm Hà Nội; Hồ Thanh Hải - Viện ST&TNST

Đặc điểm hình thái các dạng trước trưởng thành của một số loài thuộc họ Danaidae, Nymphalidae và Papilionidae

Trình bày: Đặng Việt Đài - Viện Sinh học nhiệt đới

Các loài mới bổ sung cho Danh lục chim Việt Nam

Trình bày: Nguyễn Cử - Viện ST&TNSV

Mối quan hệ di truyền của một số lài Lan hài thuộc chi Paphiopedilum ở Việt Nam

Trình bày: Đặng Tất Thế

Tập thể tác giả:Phan Kế Long, Hồ Thị Loan, Nguyễn Giang Sơn, Đặng Tất Thế - Viện ST&TNSV


GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh và GS. TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn - đồng chủ trì tiểu ban khu hệ động vật, thực vật tại Hội nghị

Tiểu ban sinh học và Bảo tồn

Danh lục các loài thú ở KBTTN đề xuất Pù Hoát, tỉnh Nghệ An và ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý hiếm của chúng

Trình bày: Lê Vũ Khôi

Tập thể tác giả: Lê Vũ Khôi - Đại học KHTN - ĐH QGHN; Nguyễn Đức Lành - Đại học Vinh

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài cá trong lưu vực song Cổ Chiên và song Hàm Luông trên địa bàn huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Trình bày: Trần Minh Quang

Tập thể tác giả: Trần Minh Quang, Phạm Ngọc Thoa, Nguyễn Thị Lệ Kha - Đại học Cần Thơ

Kết quả bước đầu điều tra các loài Dơi và Gặm nhấm tại KBTTN và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Trình bày: Nguyễn Trường Sơn

Tập thể tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Đặng Huy Phương, Trình Việt Cường, Vũ Đình Thống - Viện ST&TNSV; Csobba Gabor - Bảo tang Lịch sử tự nhiên Hungary

Thành phần loài Dơi hiện biết ở khu vực Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Trình bày: Vũ Đình Thống

Tập thể tác giả: Vũ Đình Thống, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Đức Tiến - Viện ST&TNSV, Phạm Văn Nhã - Đại học Tây Bắc.

Xây dựng danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam

Trình bày: Nguyễn Tập - Viện Dược liệu

Đa dạng động vật chân đốt y học ở vườn Quốc gia Tam Đảo

Trình bày: Nguyễn Văn Châu

Tập thể tác giả: Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Dũng - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung Ương

Những loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng và hiện trạng bảo tồn của chúng ở cao nguyên đá vôi Đồng Văn (tỉnh Hà Giang)

Trình bày: Nguyễn Tiến Hiệp

Tập thể tác giả: Nguyễn Tiến Hiệp, Nguyễn Sinh Khang, Phạm Văn Thế, Tô Văn Thảo - Viện ST&TNSV; Averyanov L.V. - Viện thực vật Kômararốp, Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga; Nguyễn Quang Hiếu - Trung tâm Bảo tồn thực vật, Liên Hiệp các hội KHKT Việt Nam; Phan Kế Lộc - Đại học KHTN, ĐHQGHN

Hiện trạng thành phần loài thú củ khu vực Thần Xa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Trình bày: Đặng Ngọc Cần

Tập thể tác giả: Đặng Ngọc Cần, Đăng Huy Phương - Viện ST&TNSV

Tiểu ban Tài nguyên sinh vật

Một số kết quả nghiên cứu về cây Hoàng lan (Canaga odorata (Lamk.) Hook.f. & Thomson) trồng ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Trình bày: Phạm Văn Ngọt

Tập thể tác giả: Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Trần Công Danh - Đại học sư phạm, ĐHQH TP. HCM

Một số kết quả nghiên cứu về nguồn tài nguyên cây thuốc tại KBTTN Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Trình bày: Đinh Thị Hoa

Tập thể tác giả: Đinh Thị Hoa - Đại học Tây Bắc; Trần Minh Hợi - Viện ST&TNSV

Thành phần hóa học của tinh dầu Bổ béo trắng (Fissistigma thorelii (Pierre ex Fin. & Gagnep.) Merr.) ở Hà Tĩnh

Trình bày: Đỗ Ngọc Đài

Tập thể tác giả: Đỗ Ngọc Đài, Trần Đình Thắng - Đại học Vinh; Trần Minh Hợi - Viện ST&TNSV; Nguyễn Xuân Dũng - ĐHQGHN

Cây cỏ được sử dụng làm thuốc trong cộng đồng ở khu BTTN Takóu

Trình bày: Trương Anh Thơ

Tập thể tác giả: Trương Anh Thơ, Đinh Hoàng Dũng, Vũ Ngọc Long, Lưu Hồng Trường - Viện Sinh học nhiệt đới

Nghiên cứu cây thuốc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Trình bày: Lữ Thị Ngân

Tập thể tác giả: Lữ Thị Ngân - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Nguyễn Nghĩa Thìn - Đại học KHTN, ĐHQGHN

Đánh giá tiềm năng về tài nguyên chim phục vụ Du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

Trình bày: Lê Đình Thủy - Viện ST&TNSV

Nghiên cứu về cây Cẩm (Peristrophe bivalvis (L.) Merr.) ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Trình bày: Nguyễn Thị Phương Thảo

Tập thể tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Anh Thư - Viện ST&TNSV; Lưu Đàm Cư - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Mạnh Cường - Viện Hóa học

Nghiên cứu hàm lượng chất tan trong nguyên liệu thạch đen tại Lạng Sơn

Trình bày: Trương Anh Thư, Bùi Văn Thanh, Hà Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hương Thảo - Viện ST&TNSV; Lưu Đàm Cư - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Một số loài có giá trị làm cảnh trong chi Đỗ quyên (Rhododendron L.) thuộc họ Đỗ quyên (Ericaceae) ở Việt Nam

Trình bày: Trần Minh Hợi

Tập thể tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Minh Hợi, Nguyễn Tiến Hiệp - Viện ST&TNSV

Tiểu ban Sinh thái học và Môi trường

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến hoạt động giao phối của Rắn ráo trâu (Ptyas mocusus Linneaus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt tại Nghệ An

Trình bày: Ông Vĩnh An

Tập thể tác giả: Ông Vĩnh An, Đặng Huy Huỳnh - Viện ST&TNSV; Hoàng Xuân Quang - Đại học Vinh

Đặc trưng về động vật không xương sống và cá của hồ Hoàn Kiếm trước khi được cải tạo bằng công nghệ hút bùn

Trình bày: Lê Hùng Anh

Tập thể tác giả: Lê Hùng Anh, Nguyễn Kiêm Sơn, Trần Đức Lương, Đỗ Văn Tứ, Nguyễn Đình Tạo, Dương Ngọc Cường - Viện ST&TNSV

Cấu trúc bày và phân bố không gian của quần thể Chà vá chân đen ở núi Tà Kóu, Khu BTTN Tà Kóu, tỉnh Bình Thuận

Trình bày: Trần Văn Bằng

Tập thể tác giả: Trần Văn Bằng, Hoàng Đức Minh, Lưu Hồng Trường - Viện Sinh học Nhiệt đới; Herbert Covert - Đại học Colorado, USA

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường đất, trầm tích nhiếm chất da cam / dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Trình bày: Nguyễn Thu Hoài

Tập thể tác giả: Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Minh Giảng, Nguyễn Thị Anh Đào, Lê Thị Hoàng Yến, Dương Văn Hợp - Viện Vi sinh vật và CNSH, ĐHQGHN; Nguyễn Thu Hoài, Đỗ Ngọc Lanh - Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đoan đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến thảm thực vật trong vùng

Trình bày: Đặng Thị Thu Hương

Tập thể tác giả: Đỗ Hữu Thu, Đặng Thị Thu Hương, Lê Đồng Tấn - Viện ST&TNSV

Một số kết quả nghiên cứu về thành phần và phân bố cây tái sinh dưới tán ừng thứ sinh tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc

Trình bày: Lê Đồng Tấn

Tập thể tá giả: Ma Thị Ngọc Mai - Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên; Lê Đồng Tấn - Viện ST&TNSV

Kết quả nghiên cứu tình hình nhiếm sán lá (Trematoda) và Giun đầu gai (Acanthodephala) ở một số loài cá nước ngọt phổ biến thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng

Trình bày: Nguyễn Văn Hà

Tập thể tác giả: Nguyễn Văn Hà, Hà Huy Ngọ, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bính, Bùi Thị Dung - Viện ST&TNSV

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh học của Bọ rùa mắt trắng Lemnia biplagiata Swartz, 1808 (Coleoptera: Coccinellidae)

Trình bày: Nguyễn Quang Cường

Tập thể: Nguyễn Quang Cường, Vũ Thị Chỉ, Nguyễn Thị Hạnh - Viện ST&TNSV

Vai trò của yếu tố địa hình trong sự phân hóa thảm thực vạt tự nhiên Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tình Lâm Đồng

Trình bày: Nguyễn Văn Hội

Tập thể tác giả: Nguyễn Văn Hội, Kuznetsov A.N. - Trung tâm nhiệt đới Viêt-Nga


PGS. TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện ST&TNSV, Phó trưởng ban đọc báo cáo tổng kết và bế mạc Hội nghị

Tổng kết Hội nghị

Đến 16h30, ngày 22 tháng 10, PGS. TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện ST&TNSV, phó trưởng ban Hội nghị đã đọc bản tổng kết và tuyên bố bế mạc Hội nghị. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, làm tiền đề cho công tác tổ chức và sự thành công của các Hội thảo, Hội nghị tiếp theo.

 

anhtai.bvn

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024