Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

Cơ cấu quản lý

Được sự hỗ trợ từ phía các nhà khoa học và các bạn bè đông nghiệp trong giới thực vật học nói chung và những người yêu thích thế giới thực vật, Botanyvn có nhiệm vụ đưa các thông tin khoa học thực vật đến với bạn đọc một cách nhanh nhất nhằm áp dụng các thực tiễn nghiên cứu thực vật vào cuộc sống. Do đó, hội đồng khoa học của Botanyvn sẽ là những người thẩm định đầu tiên các tin tức khoa học cũng như phổ thông sẽ được đưa lên website. Botanvn.com còn là cầu nối của tất cả các nhà khoa học và các độc giả, đồng nghiệp yêu thích thế giới thực vật, những đóng góp của họ được chuyển về ban quản trị website. Ban quản trị có trách nhiệm phân công từng thành viên của mình, cùng với Hội đồng cố vấn thẩm định các nội dung và đưa ra những ý kiến sáng suốt nhất nhằm thỏa mãn những ý kiến của bạn đọc cũng như các kiến thức khoa học đúng đắn nhất sẽ được gửi tới bạn đọc để tránh những hiểu lầm đáng tiếc trong việc áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống.

Hiện tại, Botanyvn có các thành viên chịu trách nhiệm theo từng mảng tin tức, nội dung:

- Các thành viên từ Viện Dược liêu - Bộ Y tế chịu trách nhiệm nội dung và các bài viết về thực vật dược

- Các thành viên từ phòng thực vật học dân tộc - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (VAST) chịu trách nhiệm về nội dung và các bài viết về ứng dụng thực vật theo kinh nghiệm dân tộc

- Các thành viên từ phòng Sinh thái thực vật, phòng Tài nguyên thực vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (VAST) chịu trách nhiệm về nội dung và các bài viết về phân loại và kiểm định tính đúng đắn của các loài, nhóm loài trên website

- Ban quản trị website cùng Hội đồng cố vấn hỗ trợ kiểm định các thông tin về bảo tồn thực vật và các tin tức phổ thông

- Các thành viên từ Trường Đại học Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin các bài viết về ứng dụng thực vật trong trồng trọt

Các thông tin trên Botanyvn sẽ đảm bảo sự chính xác cao nhất bằng những hỗ trợ của Hội đồng cố vấn, ban quản trị và các thành viên

Các tin liên quan
exec relative news pieces

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024