Thế giới các loài hoa xuân Tân Mão tại tp. Hồ Chí Minh

Đây là bộ sưu tập hoa xuân Tân mão của ban Kyniem trên vnphoto.net

Sưu tập hoa lanSưu tập hoa maiSưu tập nắp ấm


và những loài hoa khác 

anhtai.bvn

 

Bài nguyên bản: http://botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1309
© Copyright 2007-2023 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.