Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4

Để hưởng ứng năm quốc tế về Đa dạng sinh học và Rừng tại Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phối hợp với các cơ quan khoa học khác tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 4 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật vào ngày 21/10/2011, tại Hội trường Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Số 18 - Hoàng Quốc Việt -Hà Nội).

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
LẦN THỨ 4

Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2011

Địa điểm: Hội trường Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đia chỉ: Nhà A11, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội.

Chương trình Hội nghị:

Thời gian

Chương trình

Ngày 21/10/2011

 

Buổi sáng

 

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

8:30-9:30

Hội nghị toàn thể

9:30-9:45

Giải lao

9:45-11:30

Hội nghị tiểu ban (4 tiểu ban):

 

 • Tiểu ban khu hệ động vật - thực vật
 • Tiểu ban Đa dạng sinh học và Bảo tồn
 • Tiểu ban Tài nguyên sinh vật
 • Tiểu ban Sinh thái học và môi trường

Buổi chiều

 

13:00-15:30

Hội nghị tiểu ban (tiếp tục)

15:30-15:45

Giải lao

15:45-17:00

Hội nghị tiểu ban (tiếp tục)

17:00-17:30

Tổng kết hội nghị

Ban tổ chức Hội nghị:

 • GS. TS. Châu Văn Minh, chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trưởng ban
 • PGS. TS. Lê Xuân Cảnh, viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, phó trưởng ban

Các ủy viên ban tổ chức:

 • PGS. TS. Ngô Đắc Chứng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế
 • PGS. TS. Trương Nam Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học
 • PGS. TS. Trần Minh Hợi, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện ST&TNSV
 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn, Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học KHTN - ĐHQGHN
 • GS. TS. Đặng Đình Kim, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường - thủy văn
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp,  Viện ST&TNSV
 • TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới
 • TS. Trần Huy Thái, Phó Viện trưởng Viện ST&TNSV
 • PGS. TS. Tạ Huy Thịnh, Phó Viện trưởng Viện ST&TNSV.

Thông tin liên hệ: PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh

Điện thoại: 04-37565943;    Điện thoại di động: 0989 548 886

Fax: 04-38361196              Email: iebr2009@gmail.com

Ghi chú:

 • Các đại biểu tự thu xếp chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đi lại
 • Đại biểu có thể mua tuyển tập Hội nghị với giá 500.000 đồng/quyển. Đại biểu đã đóng tiền in tuyển tập cho 1 bài được mua 1 quyển với giá 100.000 đồng.

Danh sách các báo cáo trình bày tại Hội nghị

Phiên toàn thể: (02 báo cáo)

 1. ĐẶNG HUY HUỲNH, NGUYỄN NGỌC SINH - RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG TÂY BẮC VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 338.
 2. LÃ ĐÌNH MỠI, CHÂU VĂN MINH, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN, PHAN VĂN KIỆM, LÊ MAI HƯƠNG, PHẠM THANH KỲ - HỌ CỎ ROI NGỰA (VERBENACEAE) Ở VIỆT NAM - NGUỒN HOẠT CHẤT SINH HỌC PHONG PHÚ VÀ ĐẦY TRIỂN VỌNG. Báo cáo số 129.

Tiểu ban Khu hệ Động vật - Thực vật (12 báo cáo)

 1. HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGÔ ĐẮC CHỨNG - THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ Ở VÙNG AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP. Báo cáo số 167
 2. N.A. POYARKOV, A.B. VASSILLIEVA - HERPETODIVERSITY OF THE CON DAO ARCHIPELAGO AND A PROVISIONAL LIST OF AMPHIBIANS AND REPTILES OF CON DAO NATIONAL PARK (BA RIA – VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM). Báo cáo số 176.
 3. ĐỖ ĐỨC QUẾ, DƯƠNG MINH LAM, TRẦN HUYỀN TRANG - HAI LOÀI NẤM TÚI HYPOXYLON HYPOMILTUM VÀ  H.VINOSOPURPUREUM MỚI ĐƯỢC GHI NHẬN Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 134.
 4. LE XUAN THAM, NGUYEN LE QUOC HUNG, BUI HOANG THIEM, PHAM NGOC DUONG, DUONG VAN HOP, BRYN T. M. DENTINGER, JEAN-MARC MONCALVO - TOMOPHAGUS CATTIENENSIS SP. NOV., MỘT LOÀI LINH CHI GANODERMATACEAE MỚI Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG HÌNH THÁI HỌC VÀ TRÌNH TỰ ITS DNA. Báo cáo số 319
 5. HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN, NGÔ ĐẮC CHỨNG - ĐẶC ĐỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI RẮN TRONG GIỐNG  ENHYDRIS  Sonni & Latreille, 1802 (HỌ RẮN NƯỚC - COLUBRIDAE) Ở TỈNH AN GIANG. Báo cáo số 070.
 6. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, VŨ ĐÌNH THỐNG - KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DƠI Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY TỈNH  KON TUM VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SÔNG THANH, TỈNH QUẢNG NAM. Báo cáo số 155.
 7. LÊ THỊ THU THẢO - DANH SÁCH CÁC LOÀI THUỘC HỌ CÁ HỒNG LUTJANIDAE Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM. Báo cáo số 058.
 8. DƯƠNG MINH LAM, ĐỖ ĐỨC QUẾ, TRẦN HUYỀN TRANG - THÀNH PHẦN LOÀI XYLARIA Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, NINH BÌNH. Báo cáo số 135
 9. VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN MINH ĐỨC - MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THÔNG (CONIFERALES) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN RBCL (RIBULOSE - 1,5 - BISPHOSPHATE CARBOXYLASE). Báo cáo số 057.
 10. VŨ QUANG MẠNH - GHI NHẬN MỚI LOÀI CÀ CUỒNG KIRKALDYIA DEYROLLI (Vuillefroy, 1864) CHO KHU HỆ VIỆT NAM (LETHOCERINAE, BELOSTOMATIDAE). Báo cáo số 079.
 11. ĐỖ VĂN TỨ, LÊ HÙNG ANH - HIỆN TRẠNG KHU HỆ ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Ở HỒ TÂY, HÀ NỘI. Báo cáo số 100.
 12. HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ, NGUYỄN VĂN ĐỨC, NGUYỄN MẠNH HÙNG,TRẦN THỊ BÍNH, HOÀNG VĂN HIỀN - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN BỘ CÁ VƯỢC (PERCIFORMES) Ở VỊNH HẠ LONG. Báo cáo số 107.
 13. NGUYỄN THỊ DUYÊN, LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN NGỌC CHÂU, PHAN KẾ LONG - ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA LOÀI TUYẾN TRÙNG STEINERNEMA LONGICAUDUM  Shen & Wang, 1991 Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 255.
 14. NGUYẾN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VŨ THANH - SO SÁNH THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG (NEMATODA) SỐNG TỰ DO TẠI CÁC VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI THỊNH (NAM ĐỊNH), SẦM SƠN (THANH HÓA) VÀ CỬA LÒ (NGHỆ AN). Báo cáo số 161.

Tiểu ban Đa dạng sinh học và Bảo tồn (12 báo cáo)

 1. NGUYỄN TIẾN HIỆP, NGUYỄN QUANG HIẾU, PHAN KẾ LỘC, TRẦN HUY THÁI, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN SINH KHANG, NGUYỄN TIẾN VINH, NGUYỄN MINH TÂM - BỔ SUNG MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ QUẦN THỂ, HÀM LƯỢNG TINH DẦU VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI HOÀNG ĐÀN HỮU LIÊN CUPRESSUS TONKINENSIS Silba TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, TỈNH LẠNG SƠN PHỤC VỤ CHO ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG TẠI VIỆT NAM. Báo cáo số 191.
 2. NGUYỄN SINH KHANG, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỀN TIẾN VINH, NGUYỄN QUANG HIẾU, NGUYỄN TIẾN HIỆP, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - NHÂN GIỐNG THÔNG ĐỎ BẮC - TAXUS CHINENSIS (Pilg.) Rehder TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÁT ĐẠI SƠN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG. Báo cáo số 179.
 3. NGUYỄN VĂN CHÂU, NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, PHÙNG XUÂN BÍCH, TẠ HUY THỊNH, LÊ THÀNH ĐỒNG, MAI VĂN THẮNG , TỪ VĂN KIỂM, BÙI VĂN HẠNH - ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT CHÂN ĐỐT Y HỌC TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Báo cáo số 84.
 4. LÊ THẾ LƯƠNG, LÊ TRỌNG SƠN - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CHUỒN CHUỒN (ODONATA) Ở VÙNG RỪNG CAO MUÔN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI. Báo cáo số 033.
 5. CAO THỊ LÝ - DỰ BÁO ÁP LỰC SỬ DỤNG ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG BẢO TỒN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG. Báo cáo số 264.
 6. ĐINH MINH QUANG, LÝ TUẤN CƯỜNG, PHẠM THỊ LÊ TRINH, HUỲNH THỊ TRÚC LY, LÂM HÙNG KHÁNH, VÕ THỊ THANH QUYÊN, ĐẶNG THANH THẢO, NGUYỄN THỊ BÉ THƠ, NGUYỄN VĂN TUYẾN, NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN - ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ (TRỪ BỘ CÁ CHÉP, BỘ CÁ VƯỢC) LƯU VỰC SÔNG HẬU, TỈNH CẦN THƠ.  Báo cáo số 276.
 7. HOÀNG ĐÌNH TRUNG, PHAN DOÃN ĐĂNG - ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM. Báo cáo số 022.
 8. NGUYỄN HỮU TỨ, VŨ ANH TÀI - MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁC HỆ THỰC VẬT TỰ NHIÊN Ở CÁC ĐẢO  VỊNH BẮC BỘ. Báo cáo số 050.
 9. ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN, NGUYỄN CỬ, LÊ ĐÌNH THỦY - THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU A1 CỦA VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Báo cáo số 117.
 10. NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN THÀNH DƯƠNG, PHẠM THANH TOÀN - DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ GIUN ĐẤT Ở VÙNG NÚI NỘI ĐỊA TỈNH KIÊN GIANG. Báo cáo số 068.
 11. NGUYỄN KHẮC KHÔI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ THỊ XUYẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH - NHỮNG LOÀI THỰC VẬT CÓ NGUY CƠ BỊ ĐE DOẠ TUYỆT CHỦNG NGOÀI THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP BẢO TỒN. Báo cáo số 239.
 12. NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, ĐẶNG NGỌC CẦN, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN XUÂN NGHĨA - HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ SAO LA Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 094.
 13. LƯU THẾ ANH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ, HÀ QUÝ QUỲNH - BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU - CÀ NÁ. Báo cáo số 143.
 14. TRẦN THẾ BÁCH,  ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG. ĐA DẠNG THỰC VẬT HẠT KÍN CÓ ÍCH TẠI TỈNH KON TUM. Báo cáo số 224.

Tiểu ban Tài nguyên sinh vật (12 báo cáo)

 1. ĐỖ HOÀNG CHUNG, ĐẶNG KIM VUI, TRẦN QUỐC HƯNG, BÙI VĂN THANH - MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÂY ĐỂ TẠO MEN RƯỢU CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TẠI SƠN LA. Báo cáo số 212.
 2. ĐỖ NGỌC ĐÀI, NGUYỄN THỊ HIỀN, TRẦN HUY THÁI, PHAN KẾ LỘC - THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU BÁCH XANH ĐÁ (CALOCEDRUS RUPESTRIS Aver., N.T.Hiep & P.K. Loc) Ở HÀ GIANG. Báo cáo số 090.
 3. PHAN THỊ PHƯƠNG HOA, DƯƠNG VĂN HỢP, NGUYỄN THỊ VÂN, NGUYỄN HỒNG ANH, NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO, NGUYỄN THỊ KIM QUY, NGUYỄN HUỲNH MINH QUYÊN, NGUYỄN VĂN TĂNG - NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH DIỆT VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 225.
 4. HOÀNG THỊ KIM HỒNG, NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO - NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BUTACHLOR LÊN HỆ THỐNG CHỐNG OXY HÓA VÀ CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH Ở TÔM RẢO ĐẤT (METAPENAEUS ENSIS). Báo cáo số 048.
 5. LÊ THỊ HƯƠNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI, NGUYỄN TIẾN CƯỜNG, LÊ VĂN TOẢN, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN - NGUỒN LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, Ý NGHĨA BẢO TỒN, HƯỚNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN. Báo cáo số 026.
 6. BÙI THỊ MINH NGUYỆT, PHẠM THỊ HẰNG, TRẦN ĐÌNH THẮNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI - THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ HẠT CỦA LOÀI MÃNG CÂU XIÊM (ANNONA MURICATA L.) VÀ NÊ (ANNONA GLABRA L.) Ở VIỆT NAM . Báo cáo số 025.
 7. LÊ CÔNG SƠN, ĐỖ NGỌC ĐÀI, TRẦN HUY THÁI, TRẦN ĐÌNH THẮNG - NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LÁ CÂY MÒ GIẤY (LITSEA MONOPETALA (Roxb.) Pers.) Ở VIỆT NAM.
 8. ĐẶNG VĂN SƠN, NGUYỄN VĂN LUẬN, HUỲNH THỊ MINH HIỀN, PHẠM VĂN NGỌT - ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Báo cáo số 106.
 9. NGUYỄN MINH TRÍ, NGUYỄN VIỆT THẮNG, PHAN VĂN CƯ - KHẢO SÁT TINH DẦU CỎ VETIVER - VETIVERIA ZIZANIOIDES (L.) Nash Ở THỪA THIÊN HUẾ. Báo cáo số 219.
 10. TRẦN VĂN TRỌNG, TRẦN VĂN BẰNG - KẾT QUẢ NUÔI CÁ NIÊN ONYCHOSTO GERLACHI (Peters, 1880) THƯƠNG PHẨM  Ở MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI. Báo cáo số 020.
 11. ĐINH THỊ HẢI YẾN - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NUÔI  SÁ SÙNG SIPUNCULUS NUDUS (Linnaeus, 1767) Ở VÙNG TRIỀU TỈNH  KHÁNH HÒA. Báo cáo số 081.
 12. TRẦN MINH HỢI, PHẠM VĂN THẾ, TRẦN THANH AN, HÀ THỊ VÂN ANH, NGUYỄN THANH TRÀ, BÁ THỊ CHÂM, LÊ THỊ TÚ ANH - HOẠT TÍNH SINH HỌC Ở LOÀI ARTOCARPUS NIGRIFOLIUS C. Y. Wu.  Báo cáo số 325.
 13. NGUYỄN VĂN DƯ, HÀ TUẤN ANH, BÙI VĂN THANH, TRƯƠNG ANH THƯ - BA LOÀI NƯA (AMORPHOPHALLUS) – HỌ RÁY (ARACEAE) CÓ TRIỂN VỌNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM. Báo cáo số 268.
 14. VŨ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN KHẮC KHÔI, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, ĐỖ VĂN HÀI, VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG - NHÂN GIỐNG VÀ GÂY TRỒNG LOÀI SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS Prain) HỌ ĐẬU (FABACEAE). Báo cáo số 251.

Tiểu ban Sinh thái học và Môi trường (12 báo cáo)

 1. LẠI HUY ANH, TỐNG PHÚC TUẤN, NGUYỄN NGỌC THÀNH - PHÂN VÙNG TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT MIỀN NÚI NGHỆ AN. Báo cáo số 290.
 2. NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOV A.N., KUZNETSOVA.S.P. - ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CẢNH QUAN RỪNG TỰ NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG. Báo cáo số 035.
 3. TRẦN ĐẮC ĐỊNH, HUỲNH THẢO TRÂN - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ KÈO VẨY TO PARAPOCRYPTES SERPERASTER PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Báo cáo số 240.
 4. NGUYỄN VĂN LANH - NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DINH DƯỠNG CỦA RẮN LỤC XANH VIRIDOVIPERA STEJNEGERI Schimidt, 1925 Ở VÙNG TÂY NAM THỪA THIÊN HUẾ. Báo cáo số 56.
 5. NGÔ THỊ THANH HUYỀN, ĐÀO THANH SƠN, ĐỖ HỒNG LAN CHI - ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊN LOÀI GIÁP XÁC DAPHNIA MAGNA. Báo cáo số 194.
 6. MAI VIẾT VĂN - BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂN BẰNG SINH KHỐI (ECOPATH) Ở VÙNG VEN BIỂN TỪ SÓC TRĂNG ĐẾN BẠC LIÊU. Báo cáo số 125.
 7. TRẦN VĂN TRỌNG - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON Fabricius, 1798) TẠI KHÁNH HÒA. Báo cáo số 021.
 8. NGUYỄN THỊ THU THỦY, HOÀNG THỊ KIM HỒNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN HỦY BÃ BIA CỦA BỐN CHỦNG NẤM TRICHODERMA. Báo cáo số 122.
 9. LÊ XUÂN CẢNH, HÀ QUÝ QUỲNH, BÙI ĐỨC QUANG - LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÂN BỐ LOÀI. Báo cáo số 151.
 10. HỒ THANH HẢI, HOÀNG THANH NHÀN - NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ THỊ QUAN TRẮC ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM. Báo cáo số 077.
 11. NGUYỄN TRÍ TIẾN, NGUYỄN VĂN QUẢNG - THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ BỌ ĐUÔI BẬT (COLLEMBOLA) TRONG HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC HÀ NỘI. Báo cáo số 330.
 12. ĐỖ THỊ HÀ, ĐỖ HỮU THƯ - THỰC TRẠNG ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHỦ XANH. Báo cáo số 203. (Báo cáo cần mời)
 13. LÊ QUANG TUẤN, HÀ QUÝ QUỲNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ XUÂN CẢNH - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ NGHIÊN CỨU LỚP PHỦ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO. Báo cáo số 308.
 14. LƯU THẾ ANH, HÀ QUÝ QUỲNH, NGUYỄN VĂN SINH - HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT VÀ CÁC HỆ SINH THÁI ĐẶC TRƯNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA YOK DON. Báo cáo số 142.


Diễn biến tại Hội nghị

GS.TS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện phát biểu khai mạc Hội nghị. PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã qui tụ hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy... của các viện nghiên cứu, các trường đại học... trong lĩnh vực Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật trong nước và quốc tế.


GS.TS Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện KHCNVN, phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này đã nhận được 319 báo cáo khoa học của 583 tác giả, trong đó có 37 tác giả là người nước ngoài và 551 tác giả là người Việt Nam đang công tác ở 142 cơ quan khoa học và quản lý trong nước và quốc tế. Hội nghị là dịp để các nhà khoa học thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật có cơ hội trình bày các kết quả nghiên cứu, thành tựu nổi bật đã đạt được trong thời gian qua, kể từ Hội nghị toàn quốc lần thứ III năm 2009. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng có cơ hội thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp khắc phục suy thoái môi trường sinh thái và bảo tồn những loài động, thực vật quí hiếm; đề xuất các giải pháp khoa học mới để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.


toàn cảnh Hội nghị

Với mục tiêu cùng nhau trao đổi những biện phápkhắc phục suy thoái môi trường sinh thái và bảo tồn những loài động, thực vật quý hiếm; đề xuất những giải pháp khoa học để sử dụng bề vững nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam; Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những hoạt động nghiên cứu khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật trong thời gian qua, ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn trong phạm vi toàn quốc. Hội nghị đã nhận được 319 báo cáo khoa học của 583 tác giả, trong đó có 32 tác giả là người nước ngoài và 551 tác giả là người Việt Nam đang công tác ở 142 cơ quan khoa học và quản lý trong nước và quốc tế.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đi sâu vào hai phần lớn: hội nghị toàn thể và hội nghị tại bốn tiểu ban: tiểu ban Khu hệ động vật – thực vật, tiểu ban Đa dạng sinh học và bảo tồn, tiểu ban Tài nguyên sinh vật và tiểu ban Sinh thái học và môi trường. Tại các tiểu ban các tác giả báo cáo về kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học và cùng thảo luận trao đổi những vấn đề cụ thể về sinh thái và tài nguyên sinh vật trong tiểu ban mình nhằm tổng kết, đánh giá để tìm hướng đi, mục tiêu mới cho các tiểu ban nói riêng và hoạt động về tài nguyên, môi trường nói chung trong thời gian tới.


Các cán bộ khoa học tham gia Hội thảo tại các tiểu ban

Trên cơ sở những báo cáo khoa học đã được trình bày tại Hội nghị, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cũng đã tổ chức biên soạn và xuất bản tuyển tập “Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật” của Hội nghị toàn quốc lần thứ 4. Nội dung tuyển tập gồm bốn chuyên đề: Khu hệ động vật – Thực vật Việt Nam; Đa dạng sinh học và bảo tồn; Tài nguyên sinh vật; Sinh thái học và môi trường.

Các báo cáo khoa học tại Hội nghị giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong nghiên cứu sinh học thực vật, có nhiều nghiên cứu tập trung vào nhóm thực vật bậc thấp như tảo và vi tảo đất. Đối với nhóm thực vật bậc cao chủ yếu nghiên cứu về đa dạng thực vật ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia; đặc điểm hình thái, tên khoa học và vị trí phân loại loài, bổ sung loài mới cho hệ thực vật Việt Nam; về nhóm cây tài nguyên, cây thuốc và cây có giá trị kinh tế; về bảo tồn.

Trong nghiên cứu động vật, phần lớn tập trung nghiên cứu về các loài động vật đang là mối quan tâm lớn của xã hội như về chim, ếch nhái, bò sát, cá, dơi, côn trùng, bướm, ong, ve giáp, nhện, mối.

Các nghiên cứu về sinh học phân tử trong việc sử dụng AND để phân loài động vật, tuyến trùng và bảo tồn một số nhóm động thực vật được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua. Một số nghiên cứu tổng hợp về diễn thế phục hồi thảm thực vật rừng tự nhiên, sử dụng thực vật trong việc đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng, quản lý hệ sinh thái bằng mô hình, đánh giá môi trường nước bằng chỉ số tổ hợp sinh học và chỉ số đa dạng sinh học cũng được nhiều tác giả quan tâm, trình bày và thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu trong lĩnh vực này công bố các kết quả nghiên cứu gần đây nhất và cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan tâm, trao đổi những biện pháp nhằm khắc phục sự suy thoái môi trường sinh thái và bảo tồn những loài động, thực vật quí hiếm; đề xuất những giải pháp khoa học để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.


PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, tổng kết Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đánh giá hầu hết báo cáo khoa học tại Hội nghị lần này đều có chất lượng chuyên môn cao và hy vọng thông qua Hội nghị các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước cùng nhau xây dựng được nhiều dự án, chương trình nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn hơn nữa, góp phần tăng cường sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật của nước ta trong tương lai.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

anhtai.bvn

 

Bài nguyên bản: http://botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1415
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.