Một số hình ảnh của Hội thảo Đánh giá hiện trạng và phân bố các loài thực vật nguy cấp toàn cầu khu vực Đông Dương

Toành cảnh Hội thảo

Các đại biểu giới thiệu

TS. Ninh Khắc Bản, trưởng ban quan hệ hợp tác quốc tế giới thiệu khai mạc

Ông Nguyễn Hoàng Long, cán bộ chương trình CEPF Vietnam, Laos and Thailand, BirdLife
International in Indochina phát biểu

Bà Olga Martha Montiel, Phó chủ tịch Ban Bảo tồn và phát triển bền vững, Vườn thực vật Missouri phát biểu khai mạc

TS. Jacinto Regalado, Vườn thực vật Missouri Hoa Kỳ trình bày các kết quả nổi bật của dự án CEPF

Các chuyên gia trao đổi bên lề hội thảo:

Các báo cáo tại Hội nghị:

Diversity, biogeography, and conservation of threatened orchids in Indochina by Professor Leonid Averyanov, Komarov Botanical Institute, St. Petersburg, Russia

Conservation of threatened dipterocarps in Indochina by Dr. Hoang Van Sam, Vietnam Forestry University, Hanoi

Important Plant Areas (IPAs) for conservation in Thailand by Dr. Voradol Chamchumroon, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok

anhtai.bvn

 

Bài nguyên bản: http://botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1465
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.